Russ – The Flute Song Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Legend
Legenda
People keep talkin’
Ludzie wciąż mówią
I don’t believe (yeah)
Nie wierzę (tak)

I do whatever I want, whenever I want, I love it
Robię, co chcę, kiedy chcę, kocham to
People keep talkin’, I just keep winning
Ludzie wciąż mówią, po prostu wygrywam
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em, I think they’re bluffin’
Mówią lekkomyślnie, nie wierzę im, myślę, że blefują
They just want clout, I’m just so poppin’
Oni po prostu chcą być mocni, ja po prostu poppinguję
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”

Everybody tryna get a rise out of me (yeah)
Wszyscy próbują uzyskać pomoc ode mnie (tak)
Ex girls tryna get a “Hi” out of me (yeah)
Byłe dziewczyny próbujące mówić (tak)
I don’t talk back ‘less you’re worthy (no)
Nie mówię, chyba że jesteś godny (nie)
Hangin’ plaques up like jerseys (sauce)
Wiszące plakietki jak koszulki (sos)
25 actualized, I’m me
25 zaktualizowany, jestem sobą
My family relies on me
Moja rodzina polega na mnie
Treat 5 stars like my home though
Traktuj jednak pięć gwiazdek jak mój dom
Walk around in slippers and robes though
Chodź jednak w kapciach i szatach
They ain’t upholding the code, the industry full of some hoes
Trzymają się kodu, przemysł pełen motyki
They lettin’ like anything go
Pozwalają jak wszystko pójść
People are shady as f*ck
Ludzie są podejrzani jak cholera
I keep to myself, but I feel the energy though
Trzymam się dla siebie, ale czuję energię
None of these people are friends to me though
Jednak żadna z tych osób nie jest dla mnie przyjaźnią
I don’t put anything past them
Nie umieszczam niczego poza nimi
I don’t see none of y’all next to me though
Jednak nie widzę nikogo z was obok mnie
I think they mad that I passed them
Chyba oszaleli, że je wyprzedziłem

I do whatever I want, whenever I want
Robię, co chcę, kiedy tylko chcę
I love it (woo, woo)
Uwielbiam to (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Ludzie wciąż mówią, po prostu wygrywam
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Mówią lekkomyślnie, nie wierzę im,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Myślę, że blefują (po prostu rozmawiają)
They just want clout, I’m just so poppin’
Oni po prostu chcą być mocni, ja po prostu poppinguję
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Jestem jak “F*ck it” (tak, tak)
I do whatever I want, whenever I want
Robię, co chcę, kiedy tylko chcę
I love it (woo, woo)
Uwielbiam to (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Ludzie wciąż mówią, po prostu wygrywam
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Mówią lekkomyślnie, nie wierzę im,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Myślę, że blefują (po prostu rozmawiają)
They just want clout, I’m just so poppin’
Oni po prostu chcą być mocni, ja po prostu poppinguję
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Jestem jak “F*ck it” (tak)

I been goin’ hard on my Kobe number 8 shit
Ciężko pracowałem nad moim numerem 8 w Kobe
Course they’re gonna hate but I signed up for greatness
W miarę upływu czasu będą nienawidzić, ale zapisałem się na wspaniałość
That comes with the territory, ain’t no way around it, I know that
To przychodzi z terytorium, a nie ma go w pobliżu, wiem o tym
I been way up in the Hills reflectin’, I cannot go back
Byłem na Wzgórzu, odzwierciedlając, nie mogę wrócić
Beverly Hills, skyline view
Beverly Hills, widok na panoramę
I move smart, got a high IQ
Posuwam się sprytnie, mam wysokie IQ
Right next to me where you find my crew
Tuż obok mnie, gdzie znajdziesz moją załogę
All of them fight, bitch, I fight too
Wszyscy walczą, suko, też walczę
Highlight moves every time I play
Wyróżniaj ruchy za każdym razem, gdy gram
I get what I want every time I pray
Dostaję to, czego chcę za każdym razem, gdy się modlę
I be doin’ good but they don’t wanna talk about it
Będę dobrze, ale nie chcą o tym rozmawiać
If you really got a grip with my life I say
Jeśli naprawdę trzymasz się mojego życia, mówię

I do whatever I want, whenever I want
Robię, co chcę, kiedy tylko chcę
I love it (woo, woo)
Uwielbiam to (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Ludzie wciąż mówią, po prostu wygrywam
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Mówią lekkomyślnie, nie wierzę im,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Myślę, że blefują (po prostu rozmawiają)
They just want clout, I’m just so poppin’
Oni po prostu chcą być mocni, ja po prostu poppinguję
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Jestem jak “F*ck it” (tak, tak)
I do whatever I want, whenever I want
Robię, co chcę, kiedy tylko chcę
I love it (woo, woo)
Uwielbiam to (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Ludzie wciąż mówią, po prostu wygrywam
I’m just like “F*ck it”
Jestem jak “Pieprzyć to”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Mówią lekkomyślnie, nie wierzę im,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Myślę, że blefują (po prostu rozmawiają)
They just want clout, I’m just so poppin’
Oni po prostu chcą być mocni, ja po prostu poppinguję
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Jestem jak “F*ck it” (tak)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …