Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer
Jest zimno w moim łóżku w upale lata
I’ve been waitin’ patiently for a beautiful lover
Czekałem cierpliwie na pięknego kochanka
He’s not a cheater, a believer
On nie jest oszustem, jest wierzący
He’s a warm, warm-blooded achiever
Jest ciepły, jest człowiekiem ciepłokrwistym
It’s a lonely night in my bed in the heat of the summer, oh
To samotna noc w moim łóżku w upale lata

It’s so hard when you’re with someone
To takie trudne, gdy jesteś z kimś
Your heart breaks and it ain’t no fun
Twoje serce pęka i nie jest fajnie
But I gotta take that risk tonight
Ale muszę dziś wieczorem zaryzykować

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me (For someone to love me)
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me, for someone to love me
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał
Ooh, yeah
o tak

It’s a hot night in my head in the chill of the winter
Jest gorąca noc w mojej głowie w chłodzie zimy
No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner
Nie, szukałem mocno kochanka przebranego za grzesznika
No, not a cheater, a redeemer
Nie, nie oszustem, odkupicielem
He’s a cold, cold-blooded defeater
Jest zimny, jest zimnokrwistym zwycięzcą
It’s a hot night in my head in the chill of the winter, no
To jest gorąca noc w mojej głowie w chłodzie zimy, nie

It’s so hard when you’re with someone
To takie trudne, gdy jesteś z kimś
Your heart breaks and it ain’t no fun (Breaks)
Twoje serce pęka i nie jest fajnie
But I gotta take that risk tonight
Ale muszę dziś wieczorem zaryzykować

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me (For someone to love me)
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me, for someone to love me, yeah
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał, tak

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Och, och, och, och, och, och, och, och
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Och, och, och, och, och, och, och, och
It’s a cold night in my bed in the heat of the summer (Summer, summer)
Jest zimno w moim łóżku w upale lata
No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner (Sinner, sinner, sinner)
Nie, szukałem mocno kochanka przebranego za grzesznika

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me (For someone to love me)
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Jestem gotowy, jestem gotowy
For someone to love me, for someone to love me
Jestem gotowy, aby ktoś mnie pokochał

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …