Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready Text Piesne Preklad v Slovenský

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer
Je chladná noc v mojej posteli v horúcom lete
I’ve been waitin’ patiently for a beautiful lover
Trpezlivo som čakal na krásneho milenca
He’s not a cheater, a believer
Nie je podvodník, je veriaci
He’s a warm, warm-blooded achiever
Je teplý, je teplokrvným úspechom
It’s a lonely night in my bed in the heat of the summer, oh
Je to osamelá noc v mojej posteli v horúcom lete

It’s so hard when you’re with someone
Je to také ťažké, keď ste s niekým
Your heart breaks and it ain’t no fun
Vaše srdce sa zlomí a nie je to žiadna sranda
But I gotta take that risk tonight
Ale dnes večer musím riskovať

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me (For someone to love me)
Som pripravený, aby ma niekto miloval
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me, for someone to love me
Som pripravený, aby ma niekto miloval
Ooh, yeah
Ó áno

It’s a hot night in my head in the chill of the winter
Je horúca noc v mojej hlave v zime
No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner
Nie, usilovne som hľadal milenca maskovaného za hriešnika
No, not a cheater, a redeemer
Nie, nie podvodník, vykupiteľ
He’s a cold, cold-blooded defeater
Je chladný, je chladnokrvným zabijakom
It’s a hot night in my head in the chill of the winter, no
Je horúca noc v mojej hlave v zime, nie

It’s so hard when you’re with someone
Je to také ťažké, keď ste s niekým
Your heart breaks and it ain’t no fun (Breaks)
Vaše srdce sa zlomí a nie je to žiadna sranda
But I gotta take that risk tonight
Ale dnes večer musím riskovať

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me (For someone to love me)
Som pripravený, aby ma niekto miloval
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me, for someone to love me, yeah
Som pripravený, aby ma niekto miloval, áno

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
It’s a cold night in my bed in the heat of the summer (Summer, summer)
Je chladná noc v mojej posteli v horúcom lete
No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner (Sinner, sinner, sinner)
Nie, usilovne som hľadal milenca maskovaného za hriešnika

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me (For someone to love me)
Som pripravený, aby ma niekto miloval
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)
Som pripravený, som pripravený
For someone to love me, for someone to love me
Som pripravený, aby ma niekto miloval

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …