Sam Smith – How Do You Sleep Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

I’m done hating myself for feeling
Skończyłem nienawidzić siebie za uczucie
I’m done crying myself awake
Skończyłem płakać, kiedy się obudziłem
I’ve gotta leave and start the healing
Muszę wyjść i rozpocząć proces leczenia
But when you move like that, I just want to stay
Ale kiedy się tak poruszasz, chcę po prostu zostać

What have I become now?
Czym się teraz stałem
Looking through your phone now, oh no
Teraz przeglądasz swój telefon
Love to you is just a game
Kochanie cię to tylko gra
Look what I have done now
Zobacz, co teraz zrobiłem
Dialing up the numbers on you
Wybieranie numerów telefonów
I don’t want my heart to break
Nie chcę, żeby moje serce się złamało

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that shame and all that danger
Cały ten wstyd i całe to niebezpieczeństwo
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that fear and all that pressure
Cały ten strach i cała ta presja
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem

Tell me how do you
Powiedz mi, jak się masz
Love will keep you up tonight
Miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
Tell me how do you
Powiedz mi, jak się masz

Oh no, how did I manage to lose me?
jak udało mi się zatracić
I am not this desperate, not this crazy
Nie jestem zdesperowany, nie szalony
There’s no way I’m sticking around to find out
Nie ma sposobu, żeby się kręcić, żeby się dowiedzieć
I won’t lose like that, I won’t lose myself
Nie stracę w ten sposób, nie zatracę się

Look what I have done now
Zobacz, co teraz zrobiłem
Dialing up the numbers on you
Wybieranie numerów telefonów
I don’t want my heart to break
Nie chcę, żeby moje serce się złamało

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that shame and all that danger
Cały ten wstyd i całe to niebezpieczeństwo
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that fear and all that pressure
Cały ten strach i cała ta presja
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem

Tell me how do you (Yeah)
Powiedz mi, jak się masz (tak)
Yeah, yeah, yeah
tak tak tak
Love will keep you up tonight
Miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
Tell me how do you
Powiedz mi, jak się masz
Oh, love will keep you up tonight
Och, miłość będzie cię podtrzymywać dzisiaj wieczorem

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that shame and all that danger
Cały ten wstyd i całe to niebezpieczeństwo
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Kochanie, jak możesz spać, kiedy mnie okłamujesz
All that fear and all that pressure
Cały ten strach i cała ta presja
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Mam nadzieję, że moja miłość podtrzyma cię dziś wieczorem
(Tell me how do you)
(Powiedz mi, jak)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …