Sam Smith – How Do You Sleep Text Písně Překlad v Český

I’m done hating myself for feeling
Dokončil jsem nenávidět sebe pro pocit
I’m done crying myself awake
Když jsem vzhůru, dokončil jsem se pláč
I’ve gotta leave and start the healing
Musím odejít a zahájit proces hojení
But when you move like that, I just want to stay
Ale když se takto pohybujete, chci jen zůstat

What have I become now?
Co jsem se teď stal
Looking through your phone now, oh no
Díváte se nyní telefonem
Love to you is just a game
Milovat tě je jen hra
Look what I have done now
Podívej, co jsem udělal teď
Dialing up the numbers on you
Vytáčení telefonních čísel
I don’t want my heart to break
Nechci, aby mi zlomilo srdce

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that shame and all that danger
To všechno hanba a všechno nebezpečí
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that fear and all that pressure
Všechen ten strach a veškerý ten tlak
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží

Tell me how do you
Řekni mi, jak se máš
Love will keep you up tonight
Láska vás dnes večer udrží
Tell me how do you
Řekni mi, jak se máš

Oh no, how did I manage to lose me?
jak se mi podařilo ztratit sám sebe
I am not this desperate, not this crazy
Nejsem zoufalý, ani blázen
There’s no way I’m sticking around to find out
Neexistuje způsob, jak se držím, abych to zjistil
I won’t lose like that, I won’t lose myself
Takhle neztratím, neztratím sám sebe

Look what I have done now
Podívej, co jsem udělal teď
Dialing up the numbers on you
Vytáčení telefonních čísel
I don’t want my heart to break
Nechci, aby mi zlomilo srdce

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that shame and all that danger
To všechno hanba a všechno nebezpečí
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that fear and all that pressure
Všechen ten strach a veškerý ten tlak
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží

Tell me how do you (Yeah)
Řekni mi, jak se máš (ano)
Yeah, yeah, yeah
Ano ano ano
Love will keep you up tonight
Láska vás dnes večer udrží
Tell me how do you
Řekni mi, jak se máš
Oh, love will keep you up tonight
Láska vás dnes večer udrží

Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that shame and all that danger
To všechno hanba a všechno nebezpečí
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží
Baby, how do you sleep when you lie to me?
Baby, jak můžeš spát, když mi lžeš
All that fear and all that pressure
Všechen ten strach a veškerý ten tlak
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Doufám, že moje láska vás dnes večer udrží
(Tell me how do you)
(Řekni mi jak)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …