Sarah Close – Limited Time Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Lay your head on the pillow
Połóż głowę na poduszce
Mount your hand in mine
Zamontuj swoją rękę w mojej
Talk to me with your eyes
Mów do mnie swoimi oczami
and let nothing measure the weight of us
i niech nic nie mierzy wagi nas

‘Cause nothing ever comes
bo nic nigdy nie przychodzi
like it’s supposed to do
tak jak to powinno zrobić
But now I’ve got you as mine
Ale teraz mam cię jako mojego
All mine
Wszystko moje
All mine
Wszystko moje

It’s like fire meeting fire
To jak pożar spotkania ognia
Burning getting brighter
Nagrywanie staje się jaśniejsze
Put me in your t-shirt
Połóż mnie na swojej koszulce
Meet me on the cliff
Spotkaj się ze mną na klifie

Love will take us higher
Miłość zabierze nas wyżej
Wrap you in its wires
Owinąć cię w druty
Pull me even deeper
Pociągnij mnie jeszcze głębiej
Seal it with a kiss
Zapieczętuj go pocałunkiem

‘Cause
bo
I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got you on my mind
Mam cię na myśli
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got nothing to hide
Nie mam nic do ukrycia
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

Let me fall in your silence
Pozwól mi wpaść w twoje milczenie
Let me hang on your words
Pozwól mi trzymać się twoich słów
I’ve never been in the moment
Nigdy nie byłem w tej chwili
like I have been with the two of us
jakbym był z nami dwoma

‘Cause it’s like fire meeting fire
ponieważ to jak pożar spotkania ognia
Burning getting brighter
Nagrywanie staje się jaśniejsze
Put me in your t-shirt
Połóż mnie na swojej koszulce
Meet me on the cliff
Spotkaj się ze mną na klifie

Love will take you higher
Miłość zabierze cię wyżej
Wrap you in its wires
Owinąć cię w druty
Pull me even deeper
Pociągnij mnie jeszcze głębiej
Seal it with a kiss
Zapieczętuj go pocałunkiem

‘Cause
bo
I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got you on my mind
Mam cię na myśli
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got nothing to hide
Nie mam nic do ukrycia
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

Something out of nothing
Coś z niczego
There’s something in the water
Coś jest w wodzie
and I’m touching it with my toes
i dotykam go palcami
and we are going under
i idziemy poniżej

There’s something in the water
Coś jest w wodzie
and I’m drinking it all in
i piję to wszystko
I don’t want to stay this weekend
Nie chcę zostać w ten weekend
I want to stay
Chcę zostać

It’s like fire meeting fire
To jak pożar spotkania ognia
Burning getting brighter
Nagrywanie staje się jaśniejsze
Put me in your t-shirt
Połóż mnie na swojej koszulce
Meet me on the cliff
Spotkaj się ze mną na klifie

Love will take us higher
Miłość zabierze nas wyżej
Wrap you in its wires
Owinąć cię w druty
Pull me even deeper
Pociągnij mnie jeszcze głębiej
Seal it with a kiss
Zapieczętuj go pocałunkiem
Seal it with a kiss
Zapieczętuj go pocałunkiem

‘Cause
bo
I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got you on my mind
Mam cię na myśli
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got nothing to hide
Nie mam nic do ukrycia
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got you on my mind
Mam cię na myśli
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to

I’ve got limited time
Mam ograniczony czas
I’ve got nothing to hide
Nie mam nic do ukrycia
and I like it
i lubię to
I like it
lubię to