Sarah Close – Limited Time Text Piesne Preklad v Slovensky


Lay your head on the pillow
Položte si hlavu na vankúš
Mount your hand in mine
Namontujte svoju ruku do mojej
Talk to me with your eyes
Porozprávajte sa so svojimi očami
and let nothing measure the weight of us
a nenechajte nič zmerať váhu nás

‘Cause nothing ever comes
pretože nič neprichádza
like it’s supposed to do
ako to má robiť
But now I’ve got you as mine
Ale teraz som ťa dostal ako moju
All mine
Všetko moje
All mine
Všetko moje

It’s like fire meeting fire
Je to ako oheň na oheň
Burning getting brighter
Horiace sa jasnejšie
Put me in your t-shirt
Dajte mi na tričko
Meet me on the cliff
Stretneme sa na úteseLove will take us higher
Láska nás vezme vyššie
Wrap you in its wires
Zabaliť vás do drôtov
Pull me even deeper
Vytiahni ma ešte hlbšie
Seal it with a kiss
Utesnite ho bozkom

‘Cause
pretože
I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got you on my mind
Dostal som ťa do mysle
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám čo skrývať
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

Let me fall in your silence
Nechaj ma padnúť do tvojho ticha
Let me hang on your words
Nechaj ma visieť na tvojich slovách
I’ve never been in the moment
Nikdy som nebol v tejto chvíli
like I have been with the two of us
ako som bol s nami

‘Cause it’s like fire meeting fire
pretože je to ako oheň na oheň
Burning getting brighter
Horiace sa jasnejšie
Put me in your t-shirt
Dajte mi na tričko
Meet me on the cliff
Stretneme sa na útese

Love will take you higher
Láska vás vezme vyššie
Wrap you in its wires
Zabaliť vás do drôtov
Pull me even deeper
Vytiahni ma ešte hlbšie
Seal it with a kiss
Utesnite ho bozkom

‘Cause
pretože
I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got you on my mind
Dostal som ťa do mysle
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám čo skrývať
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

Something out of nothing
Niečo z ničoho
There’s something in the water
Vo vode je niečo
and I’m touching it with my toes
a dotýkam sa ho prstami na nohách
and we are going under
a ideme pod

There’s something in the water
Vo vode je niečo
and I’m drinking it all in
a pijem to všetko v
I don’t want to stay this weekend
Nechcem zostať tento víkend
I want to stay
chcem zostať

It’s like fire meeting fire
Je to ako oheň na oheň
Burning getting brighter
Horiace sa jasnejšie
Put me in your t-shirt
Dajte mi na tričko
Meet me on the cliff
Stretneme sa na útese

Love will take us higher
Láska nás vezme vyššie
Wrap you in its wires
Zabaliť vás do drôtov
Pull me even deeper
Vytiahni ma ešte hlbšie
Seal it with a kiss
Utesnite ho bozkom
Seal it with a kiss
Utesnite ho bozkom

‘Cause
pretože
I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got you on my mind
Dostal som ťa do mysle
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám čo skrývať
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got you on my mind
Dostal som ťa do mysle
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

I’ve got limited time
Mám obmedzený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám čo skrývať
and I like it
a ja to mám rád
I like it
páči sa mi to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close