Sarah Close – Limited Time Text Písně Překlad v Český


Lay your head on the pillow
Položte hlavu na polštář
Mount your hand in mine
Namontujte svou ruku do mé
Talk to me with your eyes
Mluv se mnou s očima
and let nothing measure the weight of us
a nechť nic měří váhu nás

‘Cause nothing ever comes
protože nic nepřijde
like it’s supposed to do
jako by to mělo dělat
But now I’ve got you as mine
Ale teď jsem tě dostal jako svou
All mine
Všechno moje
All mine
Všechno moje

It’s like fire meeting fire
Je to jako oheň na schůzce
Burning getting brighter
Hořící se jasnější
Put me in your t-shirt
Dej mě na tričko
Meet me on the cliff
Seznamte se na útesuLove will take us higher
Láska nás vezme výš
Wrap you in its wires
Zabalte vás do drátů
Pull me even deeper
Vytáhněte mě ještě hlouběji
Seal it with a kiss
Uzavřete ho polibkem

‘Cause
protože
I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got you on my mind
Mám tě na mysli
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám co skrýt
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

Let me fall in your silence
Nech mě spadnout do tvého ticha
Let me hang on your words
Nech mě viset na tvých slovech
I’ve never been in the moment
Nikdy jsem nebyl v tuto chvíli
like I have been with the two of us
jako bych byl u nás dvou

‘Cause it’s like fire meeting fire
protože je to jako oheň na schůzce
Burning getting brighter
Hořící se jasnější
Put me in your t-shirt
Dej mě na tričko
Meet me on the cliff
Seznamte se na útesu

Love will take you higher
Láska vás vezme výš
Wrap you in its wires
Zabalte vás do drátů
Pull me even deeper
Vytáhněte mě ještě hlouběji
Seal it with a kiss
Uzavřete ho polibkem

‘Cause
protože
I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got you on my mind
Mám tě na mysli
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám co skrýt
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

Something out of nothing
Něco z ničeho
There’s something in the water
Ve vodě je něco
and I’m touching it with my toes
a dotýkám se ho prsty na nohou
and we are going under
a my jdeme dolů

There’s something in the water
Ve vodě je něco
and I’m drinking it all in
a piju to všechno
I don’t want to stay this weekend
Nechci tento víkend zůstat
I want to stay
chci zůstat

It’s like fire meeting fire
Je to jako oheň na schůzce
Burning getting brighter
Hořící se jasnější
Put me in your t-shirt
Dej mě na tričko
Meet me on the cliff
Seznamte se na útesu

Love will take us higher
Láska nás vezme výš
Wrap you in its wires
Zabalte vás do drátů
Pull me even deeper
Vytáhněte mě ještě hlouběji
Seal it with a kiss
Uzavřete ho polibkem
Seal it with a kiss
Uzavřete ho polibkem

‘Cause
protože
I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got you on my mind
Mám tě na mysli
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám co skrýt
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got you on my mind
Mám tě na mysli
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

I’ve got limited time
Mám omezený čas
I’ve got nothing to hide
Nemám co skrýt
and I like it
a mám to rád
I like it
líbí se mi to

Close