Sarah Jeffery – Queen of Mean στιχοι μετάφραση στα ελληνικα


I’m so tired of pretending
Είμαι τόσο κουρασμένος να προσποιούμαι
Where’s my happy ending?
Που είναι το χαρούμενο τέλος μου?

I followed all the rules
Παρακολούθησα όλους τους κανόνες
I drew inside the lines
Έσυνα μέσα στις γραμμές
I never asked for anything that wasn’t mine
Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα που δεν ήταν δικό μου
I waited patiently for my time
Περίμενα υπομονετικά για το χρόνο μου
But when it finally came
Αλλά όταν τελικά ήρθε
He called her name
Κάλεσε το όνομά της
And now I feel this overwhelming pain
Και τώρα αισθάνομαι αυτόν τον συντριπτικό πόνο
I mean it’s in my veins
Θέλω να πω είναι στις φλέβες μου
I mean it’s in my brain
Θέλω να πω είναι στο μυαλό μου
My thoughts are running in a circle like a toy train
Οι σκέψεις μου τρέχουν σε έναν κύκλο σαν τρενάκι παιχνιδιών
I’m kinda like a perfect picture with a broken frame
Είμαι κάπως σαν μια τέλεια εικόνα με σπασμένο πλαίσιο
I know exactly who to blame
Ξέρω ακριβώς ποιος φταίει

I never thought of myself as mean
Ποτέ δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου ως μέσο
I always thought that I’d be the queen
Πάντα πίστευα ότι θα ήμουν η βασίλισσα
And there’s no in between
Και δεν υπάρχει μεταξύ τους
‘Cause if I can’t have that
γιατί αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό
Then I would be the leader of the dark
Τότε θα ήμουν ο ηγέτης του σκοταδιού
And the bad
Και οι κακοί
Now there’s a devil on my shoulder
Τώρα υπάρχει ένας διάβολος στον ώμο μου
Where the angels used to be
Όπου ήταν οι άγγελοι
And he’s calling me the queen
Και με καλεί τη βασίλισσαBeing nice was my pastime
Όντας ωραίο ήταν το χόμπι μου
But I’ve been hurt for the last time
Αλλά έχω τραυματιστεί για τελευταία φορά
And I won’t ever let another person take advantage of me
Και δεν θα επιτρέψω ποτέ σε άλλο άτομο να με εκμεταλλευτεί
The anger burns my skin, third-degree
Ο θυμός καίει το δέρμα μου πολύ
Now my blood’s boiling hotter than a fiery sea
Τώρα το αίμα μου βράζει θερμότερο από μια καυτή θάλασσα
There’s nobody getting close to me
Δεν υπάρχει κανείς κοντά μου
They’re gonna bow to the Evil Queen
θα προσκυνήσουν στην κακή Βασίλισσα
Your nightmare’s my dream
Ο εφιάλτης σου είναι το όνειρό μου
Just wait until they fall to my wicked schemes
Απλά περιμένετε μέχρι να πέσουν στα κακά μου σχέδια

I never thought of myself as mean
Ποτέ δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου ως μέσο
I always thought that I’d be the queen
Πάντα πίστευα ότι θα ήμουν η βασίλισσα
And there’s no in between
Και δεν υπάρχει μεταξύ τους
‘Cause if I can’t have that
γιατί αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό
Then I would be the leader of the dark
Τότε θα ήμουν ο ηγέτης του σκοταδιού
And the bad
Και οι κακοί
Now there’s a devil on my shoulder
Τώρα υπάρχει ένας διάβολος στον ώμο μου
Where the angels used to be
Όπου ήταν οι άγγελοι
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
Και με αποκαλεί τη βασίλισσα του μέσου (με καλώντας, καλώντας μου)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Η βασίλισσα του μέσου (καλώντας μου, καλώντας μου)
(Calling me, calling me)
(Με καλέστε, με καλέστε)
The queen of mean
Η βασίλισσα του μέσου

Something’s pulling me
Κάτι με τραβάει
It’s so magnetic
Είναι τόσο μαγνητικό
My body is moving
Το σώμα μου κινείται
Unsure where I’m headed
Δεν γνωρίζω πού κατευθύνομαι
All of my senses have left me defenseless
Όλες οι αισθήσεις μου με άφησαν ανυπεράσπιστες
This darkness around me
Αυτό το σκοτάδι γύρω μου
Is promising vengeance
Είναι υποσχόμενη τιμωρία
The price that I’m willing to pay is expensive
Η τιμή που είμαι πρόθυμος να πληρώσω είναι δαπανηρή
There’s nothing to lose
Δεν υπάρχει τίποτα να χάσει
When you’re lonely and friendless
Όταν είσαι μοναχός και φίλος
So my only interest is showing this princess
Έτσι το μοναδικό μου ενδιαφέρον δείχνει αυτή την πριγκίπισσα
That I am the queen
Αυτό είμαι η βασίλισσα
And my reign will be endless (Endless)
Και η βασιλεία μου θα είναι ατελείωτη

I want what I deserve
Θέλω αυτό που μου αξίζει
I want to rule the world
Θέλω να κυβερνώ τον κόσμο
Sit back and watch them learn
Καθίστε πίσω και προσέξτε τους να μάθουν
It’s finally my turn
Είναι τελικά η σειρά μου

If they want a villain for a queen
Αν θέλουν έναν κακοποιό για μια βασίλισσα
I’m gonna be one like they’ve never seen
Πρόκειται να είμαι ένας που δεν έχουν δει ποτέ
I’ll show them what it means
Θα τους δείξω τι σημαίνει
Now that I am that
Τώρα που είμαι αυτός
I will be the ruler of the dark and the bad
Θα είμαι ο ηγέτης του σκοταδιού και του κακού
‘Cause the devil’s on my shoulder
γιατί ο διάβολος είναι στον ώμο μου
Where the angels used to be
Όπου ήταν οι άγγελοι
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
Και με καλεί βασίλισσα του μέσου (Κάλεσε με, με καλεί)
(Calling me, calling me)
(Με καλέστε, με καλέστε)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Η βασίλισσα του μέσου (Κάλεσε με, με καλεί)

I want what I deserve
Θέλω αυτό που μου αξίζει

Close