Sarah Jeffery – Queen of Mean şarkı sözleri türkçe çeviri

I’m so tired of pretending
Numara yapmaktan çok yoruldum
Where’s my happy ending?
Nerede benim mutlu sonum?

I followed all the rules
Tüm kuralları takip ettim
I drew inside the lines
Çizgilerin içine çizdim
I never asked for anything that wasn’t mine
Benim olmayan bir şeyi asla istemedim
I waited patiently for my time
Zamanımı sabırla bekledim
But when it finally came
Ama nihayet geldiğinde
He called her name
Adını aradı
And now I feel this overwhelming pain
Ve şimdi bu ezici acıyı hissediyorum
I mean it’s in my veins
Demek istediğim, damarlarımda
I mean it’s in my brain
Yani beynimde
My thoughts are running in a circle like a toy train
Düşüncelerim oyuncak tren gibi bir dairede koşuyor
I’m kinda like a perfect picture with a broken frame
Kırık bir kareyle mükemmel bir resim gibiyim
I know exactly who to blame
Kimi suçlayacağını çok iyi biliyorum.

I never thought of myself as mean
Kendimi asla kötü olarak düşünmedim
I always thought that I’d be the queen
Ben her zaman kraliçe olacağımı düşündüm.
And there’s no in between
Ve arada bir yok
‘Cause if I can’t have that
çünkü buna sahip olamazsam
Then I would be the leader of the dark
O zaman karanlığın lideri olurdum
And the bad
Ve kötü
Now there’s a devil on my shoulder
Şimdi omzumda bir şeytan var
Where the angels used to be
Meleklerin olduğu yerde
And he’s calling me the queen
Ve o bana kraliçe diyor

Being nice was my pastime
Kibar olmak benim zamanımdı.
But I’ve been hurt for the last time
Ama son kez incindim
And I won’t ever let another person take advantage of me
Ve asla başkalarının benden faydalanmasına izin vermeyeceğim
The anger burns my skin, third-degree
Öfke cildimi çok yakıyor
Now my blood’s boiling hotter than a fiery sea
Şimdi kanım yanan bir denizden daha sıcak.
There’s nobody getting close to me
Bana yaklaşan kimse yok
They’re gonna bow to the Evil Queen
kötü Kraliçe’ye boyun eğecekler
Your nightmare’s my dream
Kabusun benim hayalim.
Just wait until they fall to my wicked schemes
Sadece benim kötü planıma düşene kadar bekle

I never thought of myself as mean
Kendimi asla kötü olarak düşünmedim
I always thought that I’d be the queen
Ben her zaman kraliçe olacağımı düşündüm.
And there’s no in between
Ve arada bir yok
‘Cause if I can’t have that
çünkü buna sahip olamazsam
Then I would be the leader of the dark
O zaman karanlığın lideri olurdum
And the bad
Ve kötü
Now there’s a devil on my shoulder
Şimdi omzumda bir şeytan var
Where the angels used to be
Meleklerin olduğu yerde
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
Ve beni ortalamanın kraliçesi diye çağırıyor (beni çağırıyor, beni çağırıyor)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Ortalamanın kraliçesi (beni çağırıyor, beni çağırıyor)
(Calling me, calling me)
(Beni çağırıyor, beni çağırıyor)
The queen of mean
Ortalama kraliçesi

Something’s pulling me
Bir şey beni çekiyor
It’s so magnetic
Çok manyetik
My body is moving
Vücudum hareket ediyor
Unsure where I’m headed
Nereye gittiğime emin değilim
All of my senses have left me defenseless
Bütün duyularım beni savunmasız bıraktı
This darkness around me
Çevremdeki bu karanlık
Is promising vengeance
Umut verici bir ceza mı
The price that I’m willing to pay is expensive
Ödemeye razı olduğum fiyat pahalı
There’s nothing to lose
Kaybedecek bir şey yok
When you’re lonely and friendless
Yalnız ve arkadaşsız olduğunda
So my only interest is showing this princess
Yani benim tek ilgim bu prensesi göstermek
That I am the queen
Ben kraliçeyim
And my reign will be endless (Endless)
Ve saltanatım sonsuz olacak

I want what I deserve
Hak ettiğimi istiyorum
I want to rule the world
Dünyaya hükmetmek istiyorum
Sit back and watch them learn
Arkanıza yaslanın ve öğrenmelerini izleyin
It’s finally my turn
Sonunda benim sıram

If they want a villain for a queen
Kraliçe için kötü adam istiyorlarsa
I’m gonna be one like they’ve never seen
Ben hiç görmedikleri gibi olacağım
I’ll show them what it means
Onlara ne anlama geldiğini göstereceğim
Now that I am that
Şimdi ben o
I will be the ruler of the dark and the bad
Ben karanlığın ve kötünün hükümdarı olacağım
‘Cause the devil’s on my shoulder
çünkü şeytan omzumda
Where the angels used to be
Meleklerin olduğu yerde
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
Ve beni ortalamanın kraliçesi diye çağırıyor (Beni çağırıyor, beni çağırıyor)
(Calling me, calling me)
(Beni çağırıyor, beni çağırıyor)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Ortalamanın kraliçesi (Beni çağırıyor, beni çağırıyor)

I want what I deserve
Hak ettiğimi istiyorum