Selena Gomez – Boyfriend Songtekst Vertaling Nederlands

I want a boyfriend
Ik wil een minnaar
But I just keep hitting dead ends
Maar ik blijf gewoon doodlopende wegen raken
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
Ik probeer een kortere weg te nemen, maar ik word weer voor de gek gehouden
I want a boyfriend
Ik wil een minnaar
Tell me, are there any good ones left?
Zeg me, zijn er nog goede over?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Ik blijf de verkeerde vinden, maar ik wil weer liefhebben
I want a boyfriend
Ik wil een minnaar

I been up all night
Ik ben de hele nacht op geweest
Pretty restlessly
Vrij onrustig
Think I might know why (Ah)
Ik denk dat ik misschien weet wat
I’ve been doing just fine
Ik heb het prima gedaan
But baby, that don’t mean
Maar schat, dat betekent niet
That I’m feeling anti you and me
Dat ik me tegen jou en mij voel

There’s a difference between a want and a need
Er is een verschil tussen een behoefte en een behoefte
Some nights, I just want more than me
Sommige nachten wil ik gewoon meer dan ik
I know that there’s a fine line between
Ik weet dat er een dunne lijn is tussen
It’s not what I need, but (Yeah)
Het is niet wat ik nodig heb, maar (ja)

I want a boyfriend
Ik wil een minnaar
But I just keep hitting dead ends
Maar ik blijf gewoon de doodlopende wegen raken
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah)
Ik probeer een snelkoppeling te nemen, maar ik word weer voor de gek gehouden (ja)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Ik wil een minnaar
Tell me, are there any good ones left?
Zeg me, zijn er nog goede over?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)
Ik blijf de verkeerde vinden, maar ik wil weer liefhebben (ja)

I want a boyfriend
Ik wil een minnaar
I want a boyfriend
Ik wil een minnaar

I could phone a friend, use a hotline or something
Ik kan een vriend bellen, een hotline gebruiken of zoiets
But that won’t get the job done (Uh-uh)
Maar dat zal de klus niet klaren
‘Cause every time I try (Yeah, yeah, yeah)
want elke keer dat ik het probeer (ja)
Every time they lie (Uh, ooh-hoo)
Elke keer dat ze liegen
I get a little anti you and me
Ik krijg een beetje anti jij en ik

There’s a difference between a want and a need
Er is een verschil tussen een behoefte en een behoefte
Some nights, I just want more than me
Sommige nachten wil ik gewoon meer een minnaar dan ik
I know that there’s a fine line between
Ik weet dat er een dunne lijn is tussen
It’s not what I need, but (Ooh-hoo)
Het is niet wat ik nodig heb, maar

I want a boyfriend
Ik wil een minnaar
But I just keep hitting dead ends
Maar ik blijf gewoon doodlopende wegen raken
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah, ooh)
Probeer een snelkoppeling te nemen, maar ik word weer voor de gek gehouden (ja)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Ik wil een minnaar
Tell me, are there any good ones left?
Zeg me, zijn er nog goede over?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Ik blijf de verkeerde vinden, maar ik wil weer liefhebben

I want a boyfriend (Ah, ayy, yeah)
Ik wil een minnaar (ja)
I want a boyfriend (Ah, I try to)
Ik wil een minnaar (ik probeer het)
I want a (Ah, yeah)
Ik wil een (ja)
I want a boyfriend (Ah, yeah)
Ik wil een minnaar (ja)
I want a
ik wil een

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …