Selena Gomez – Boyfriend Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

I want a boyfriend
Chcę kochanka
But I just keep hitting dead ends
Ale ciągle uderzam w ślepe zaułki
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
Próbuję skorzystać ze skrótu, ale znów mnie oszukują
I want a boyfriend
Chcę kochanka
Tell me, are there any good ones left?
Powiedz mi, czy zostały jeszcze jakieś dobre?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Ciągle znajduję niewłaściwe, ale znów chcę kochać
I want a boyfriend
Chcę kochanka

I been up all night
Nie spałem całą noc
Pretty restlessly
Całkiem niespokojnie
Think I might know why (Ah)
Myślę, że mógłbym wiedzieć
I’ve been doing just fine
Radziłam sobie dobrze
But baby, that don’t mean
Ale kochanie, to nie znaczy
That I’m feeling anti you and me
Że czuję się przeciwko tobie i mnie

There’s a difference between a want and a need
Istnieje różnica między potrzebą a potrzebą
Some nights, I just want more than me
W niektóre noce chcę po prostu więcej niż ja
I know that there’s a fine line between
Wiem, że między nimi jest cienka linia
It’s not what I need, but (Yeah)
Nie tego potrzebuję, ale (tak)

I want a boyfriend
Chcę kochanka
But I just keep hitting dead ends
Ale po prostu uderzam w ślepe zaułki
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah)
Próbuję skorzystać ze skrótu, ale znów mnie oszukują (tak)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Chcę kochanka
Tell me, are there any good ones left?
Powiedz mi, czy zostały jeszcze jakieś dobre?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)
Ciągle znajduję niewłaściwe, ale chcę znów kochać (tak)

I want a boyfriend
Chcę kochanka
I want a boyfriend
Chcę kochanka

I could phone a friend, use a hotline or something
Mogę zadzwonić do przyjaciela, skorzystać z infolinii lub czegoś takiego
But that won’t get the job done (Uh-uh)
Ale to nie wystarczy
‘Cause every time I try (Yeah, yeah, yeah)
ponieważ za każdym razem próbuję (tak)
Every time they lie (Uh, ooh-hoo)
Za każdym razem, gdy kłamią
I get a little anti you and me
Mam trochę przeciw tobie i mnie

There’s a difference between a want and a need
Istnieje różnica między potrzebą a potrzebą
Some nights, I just want more than me
W niektóre noce chcę po prostu kochanka bardziej niż mnie
I know that there’s a fine line between
Wiem, że między nimi jest cienka linia
It’s not what I need, but (Ooh-hoo)
Nie potrzebuję tego, ale

I want a boyfriend
Chcę kochanka
But I just keep hitting dead ends
Ale ciągle uderzam w ślepe zaułki
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah, ooh)
Spróbuj skorzystać ze skrótu, ale znów mnie oszukują (tak)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Chcę kochanka
Tell me, are there any good ones left?
Powiedz mi, czy zostały jeszcze jakieś dobre?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Ciągle znajduję niewłaściwe, ale znów chcę kochać

I want a boyfriend (Ah, ayy, yeah)
Chcę kochanka (tak)
I want a boyfriend (Ah, I try to)
Chcę kochanka (staram się)
I want a (Ah, yeah)
Chcę (tak)
I want a boyfriend (Ah, yeah)
Chcę kochanka (tak)
I want a
Chcę

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …