Selena Gomez – Boyfriend Text Písně Překlad v Český

I want a boyfriend
Chci milence
But I just keep hitting dead ends
Ale pořád biju slepé uličky
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
Snažím se vytvořit zkratku, ale zase mě oklamou
I want a boyfriend
Chci milence
Tell me, are there any good ones left?
Řekni mi, zbývají ještě nějaké dobré?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Stále hledám ty špatné, ale chci se znovu milovat
I want a boyfriend
Chci milence

I been up all night
Byl jsem vzhůru celou noc
Pretty restlessly
Docela neklidně
Think I might know why (Ah)
Myslím, že bych to mohl vědět
I’ve been doing just fine
Dělal jsem si dobře
But baby, that don’t mean
Ale zlato, to neznamená
That I’m feeling anti you and me
Že cítím proti vám a mně

There’s a difference between a want and a need
Existuje rozdíl mezi požadavkem a potřebou
Some nights, I just want more than me
Některé noci chci víc než já
I know that there’s a fine line between
Vím, že mezi nimi je úzká hranice
It’s not what I need, but (Yeah)
Není to to, co potřebuji, ale (ano)

I want a boyfriend
Chci milence
But I just keep hitting dead ends
Ale pořád biju slepé uličky
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah)
Snažím se vytvořit zkratku, ale zase mě oklamu (ano)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Chci milence
Tell me, are there any good ones left?
Řekni mi, zbývají ještě nějaké dobré?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)
Stále hledám ty špatné, ale chci se znovu milovat (ano)

I want a boyfriend
Chci milence
I want a boyfriend
Chci milence

I could phone a friend, use a hotline or something
Mohl bych zavolat příteli, použít horkou linku nebo tak něco
But that won’t get the job done (Uh-uh)
Ale to nedokončí práci
‘Cause every time I try (Yeah, yeah, yeah)
protože pokaždé, když to zkusím (ano)
Every time they lie (Uh, ooh-hoo)
Pokaždé, když leží
I get a little anti you and me
Mám trochu proti vám a mně

There’s a difference between a want and a need
Existuje rozdíl mezi požadavkem a potřebou
Some nights, I just want more than me
Některé noci chci jen milence než já
I know that there’s a fine line between
Vím, že mezi nimi je úzká hranice
It’s not what I need, but (Ooh-hoo)
Není to to, co potřebuji, ale

I want a boyfriend
Chci milence
But I just keep hitting dead ends
Ale pořád biju slepé uličky
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah, ooh)
Pokuste se vytvořit zkratku, ale znovu jsem oklamán (ano)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Chci milence
Tell me, are there any good ones left?
Řekni mi, zbývají ještě nějaké dobré?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Stále hledám ty špatné, ale chci se znovu milovat

I want a boyfriend (Ah, ayy, yeah)
Chci milence (ano)
I want a boyfriend (Ah, I try to)
Chci milence (snažím se)
I want a (Ah, yeah)
Chci (ano)
I want a boyfriend (Ah, yeah)
Chci milence (ano)
I want a
chci

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …