Selena Gomez – Feel Me lời bài hát phiên âm tiếng việt

No one love you like I love ya
Không ai yêu bạn như tôi yêu bạn
Never cheat, never lie
Tôi sẽ không bao giờ lừa dối, tôi sẽ không bao giờ nói dối
Never put no one above ya
Tôi không bao giờ đặt ai lên trên bạn
I gave you space and time
Tôi đã cho bạn không gian và thời gian
And now you’re telling me you miss it
Và bây giờ bạn đang nói với tôi rằng bạn nhớ nó
And I’m still on your mind
Và tôi vẫn còn trong tâm trí của bạn
We were one in a million
Chúng tôi là một trong một triệu
And love is hard to find
Và tình yêu thật khó tìm

Do you stay up late
Bạn có thức khuya không
Just so you don’t dream?
Vì vậy, bạn không mơ ước?

Every time your lips touch another
Mỗi khi môi bạn chạm vào một cô gái khác
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
Every time you dance with somebody
Mỗi khi bạn nhảy với ai đó
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi

Do your days get a little bit longer?
Ngày của bạn có lâu hơn một chút không?
Nights get a little bit colder?
Đêm có lạnh hơn một chút không?
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh (Do you feel me?)
Hah-ah-ah-ah-oh (Bạn có cảm thấy tôi không?)
Days get a little bit longer? (Feel me)
Ngày có lâu hơn một chút? (Cảm nhận tôi)
Nights get a little bit colder? (Feel me)
Đêm có lạnh hơn một chút không? (Cảm nhận tôi)
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh
Hah-ah-ah-ah-oh

When you’re running, who you run to?
Khi bạn đang chạy, bạn chạy đến với ai?
Where do you go to hide?
Bạn đi trốn ở đâu?
When she ain’t giving you enough to
Khi cô ấy không cho bạn đủ
Get you through the night
Đưa bạn qua đêm
Won’t be caught up in the middle
Sẽ không bị cuốn vào giữa
Of your highs and your lows
Mức cao và mức thấp của bạn
Baby, ‘long as you’re not with me
Em yêu, miễn là em không ở bên anh.
You’ll always be alone
bạn sẽ luôn cô đơn

Do you stay up late
Bạn có thức khuya không
Just so you don’t dream?
Chỉ để bạn không mơ ước?

Every time your lips touch another
Mỗi khi môi bạn chạm vào một cô gái khác
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
Every time you dance with somebody
Mỗi khi bạn nhảy với ai đó
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi

Do your days get a little bit longer?
Ngày của bạn có lâu hơn một chút không?
Nights get a little bit colder?
Đêm có lạnh hơn một chút không?
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh (Do you feel me?)
Hah-ah-ah-ah-oh (Bạn có cảm thấy tôi không?)
Days get a little bit longer? (Feel me)
Ngày có lâu hơn một chút? (Cảm nhận tôi)
Nights get a little bit colder? (Feel me)
Đêm có lạnh hơn một chút không? (Cảm nhận tôi)
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh
Hah-ah-ah-ah-oh

Feel me (Feel me)
Cảm thấy tôi (Cảm thấy tôi)
Feel me (Hah-ah-ah-ah-oh, feel me)
Hãy cảm nhận tôi (Hah-ah-ah-ah-oh, cảm thấy tôi)
Feel me (Feel me)
Cảm thấy tôi (Cảm thấy tôi)

Every time your lips touch another
Mỗi khi môi bạn chạm vào một cô gái khác
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
Every time you dance with somebody
Mỗi khi bạn nhảy với ai đó
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi
I want you to feel me
Tôi muốn bạn cảm thấy tôi

Do your days get a little bit longer?
Ngày của bạn có lâu hơn một chút không?
Nights get a little bit colder?
Đêm có lạnh hơn một chút không?
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh (Do you feel me?)
Hah-ah-ah-ah-oh (Bạn có cảm thấy tôi không?)
Days get a little bit longer? (Feel me)
Ngày có lâu hơn một chút? (Cảm nhận tôi)
Nights get a little bit colder? (Feel me)
Đêm có lạnh hơn một chút không? (Cảm nhận tôi)
Heartbeat a little bit louder?
Nhịp tim to hơn một chút?
Hah-ah-ah-ah-oh
Hah-ah-ah-ah-oh

Every time your lips touch another
Mỗi khi môi bạn chạm vào một cô gái khác
Hah-ah-ah-ah-oh
Hah-ah-ah-ah-oh
Every time you dance with somebody
Mỗi khi bạn nhảy với ai đó

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …