Selena Gomez – Lose You To Love Me Songtekst Vertaling in Nederlands

You promised the world and I fell for it
Je beloofde de wereld en ik viel ervoor
I put you first and you adored it
Ik plaatste je eerst en je was er dol op
Set fires to my forest
Je hebt mijn bos in brand gestoken
And you let it burn
En je liet het branden
Sang off-key in my chorus
Je zong in mijn refrein
‘Cause it wasn’t yours
omdat het niet van jou was
I saw the signs and I ignored it
Ik zag de tekens en negeerde het
Rose-colored glasses all distorted
Roze bril, allemaal vervormd
Set fire to my purpose
Zet mijn doel in brand
And I let it burn
En ik liet het branden
You got off on the hurtin’
Je bent gekwetst
When it wasn’t yours, yeah
Toen het niet van jou was, ja

We’d always go into it blindly
We zouden er altijd blindelings op ingaan
I needed to lose you to find me
Ik moest je verliezen om me te vinden
This dance, it was killing me softly
Deze dans, het doodde me zachtjes
I needed to hate you to love me, yeah
Ik moest je haten om van me te houden, ja

To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to lose you to love me, yeah
Ik moest je verliezen om van me te houden, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to lose you to love me
Ik moest je verliezen om van me te houden

I gave my all and they all know it
Ik heb alles gegeven en ze weten het allemaal
Then you tore me down and now it’s showing
Toen rukte je me neer en nu is het te zien
In two months, you replaced us
In twee maanden hebt u ons vervangen
Like it was easy
Alsof het makkelijk was
Made me think I deserved it
Het deed me denken dat ik het verdiende
In the thick of healing, yeah
In het midden van genezing, ja

We’d always go into it blindly
We zouden er altijd blindelings op ingaan
I needed to lose you to find me
Ik moest je verliezen om me te vinden
This dance, it was killing me softly
Deze dans, het doodde me zachtjes
I needed to hate you to love me, yeah
Ik moest je haten om van me te houden, ja

To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to lose you to love me, yeah
Ik moest je verliezen om van me te houden, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to lose you to love me
Ik moest je verliezen om van me te houden

You promised the world and I fell for it
Je beloofde de wereld en ik viel ervoor
I put you first and you adored it
Ik plaatste je eerst en je was er dol op
Set fires to my forest
Zet vuren in mijn bos
And you let it burn
En je liet het branden
Sang off-key in my chorus
Zong vals in mijn refrein

To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to hate you to love me, yeah
Ik moest je haten om van me te houden, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
I needed to lose you to love me
Ik moest je verliezen om van me te houden
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja

And now the chapter is closed and done
En nu is het hoofdstuk gesloten en klaar
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, love, yeah
Liefhebben, liefhebben, ja
To love, yeah
Liefhebben, ja
And now it’s goodbye, it’s goodbye for us
En nu is het vaarwel, het is vaarwel voor ons

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …