Selena Gomez – Lose You To Love Me Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

You promised the world and I fell for it
Obiecałeś światu, a ja się na to zakochałem
I put you first and you adored it
Daję ci pierwsze miejsce, a ty to uwielbiałeś
Set fires to my forest
Podpaliłeś mój las
And you let it burn
I pozwalasz mu płonąć
Sang off-key in my chorus
Śpiewałeś w moim refrenie
‘Cause it wasn’t yours
ponieważ to nie było twoje
I saw the signs and I ignored it
Widziałem znaki i zignorowałem to
Rose-colored glasses all distorted
Różowe okulary, wszystkie zniekształcone
Set fire to my purpose
Podpal mój cel
And I let it burn
I pozwoliłem temu płonąć
You got off on the hurtin’
Udało ci się zranić
When it wasn’t yours, yeah
Kiedy nie był twój, tak

We’d always go into it blindly
Zawsze wchodzilibyśmy w to na ślepo
I needed to lose you to find me
Musiałem cię stracić, żeby mnie znaleźć
This dance, it was killing me softly
Ten taniec delikatnie mnie zabijał
I needed to hate you to love me, yeah
Tak, nienawidziłem cię, żebyś mnie kochał

To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to lose you to love me, yeah
Tak, musiałem cię stracić, żebyś mnie pokochał
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to lose you to love me
Musiałem cię stracić, żebyś mnie kochał

I gave my all and they all know it
Dałem z siebie wszystko i wszyscy to wiedzą
Then you tore me down and now it’s showing
Potem mnie rozerwałeś i teraz to pokazuje
In two months, you replaced us
Za dwa miesiące nas zastąpiłeś
Like it was easy
To było łatwe
Made me think I deserved it
Sprawiło, że pomyślałem, że na to zasłużyłem
In the thick of healing, yeah
Tak, w gęstym uzdrowieniu

We’d always go into it blindly
Zawsze wchodzilibyśmy w to na ślepo
I needed to lose you to find me
Musiałem cię stracić, żeby mnie znaleźć
This dance, it was killing me softly
Ten taniec delikatnie mnie zabijał
I needed to hate you to love me, yeah
Tak, nienawidziłem cię, żebyś mnie kochał

To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to lose you to love me, yeah
Tak, musiałem cię stracić, żebyś mnie pokochał
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to lose you to love me
Musiałem cię stracić, żebyś mnie kochał

You promised the world and I fell for it
Obiecałeś światu, a ja się na to zakochałem
I put you first and you adored it
Daję ci pierwsze miejsce, a ty to uwielbiałeś
Set fires to my forest
Podpalcie mój las
And you let it burn
I pozwalasz mu płonąć
Sang off-key in my chorus
W moim refrenie śpiewałem off-key

To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to hate you to love me, yeah
Tak, nienawidziłem cię, żebyś mnie kochał
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
I needed to lose you to love me
Musiałem cię stracić, żebyś mnie kochał
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak

And now the chapter is closed and done
A teraz rozdział jest zamknięty i gotowy
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, love, yeah
Kochać, kochać, tak
To love, yeah
Kochać tak
And now it’s goodbye, it’s goodbye for us
A teraz się żegna, żegna nas

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …