Selena Gomez – Rare Text Piesne Preklad v Slovensky

Baby
dieťa
You’ve been so distant from me lately
v poslednej dobe ste odo mňa boli takí vzdialení
And lately
A v poslednej dobe
Don’t even wanna call you “baby”
Nechcem ťa ani volať „bábätko“

Saw us gettin’ older (Older)
Videl som, ako starneme
Burnin’ toast in the toaster
Horiaci toast v hriankovači
My ambitions were too high
Moje ambície boli príliš vysoké
Waiting up for you upstairs (Upstairs)
Čaká na vás na poschodí
Why you act like I’m not there?
Prečo sa správaš, akoby som tam nebol?
Baby, right now it feels like
Baby, práve teraz to vyzerá

It feels like you don’t care
Je to ako by vám to bolo jedno
Why don’t you recognize I’m so rare?
Prečo nepoznáte, že som taký zriedkavý?
Always there
Vždy tam
You don’t do the same for me, that’s not fair
Nerobíš pre mňa to isté, to nie je fér
I don’t have it all
Nemám všetko
I’m not claiming to
Netvrdím to
But I know that I’m special (So special), yeah
Ale viem, že som výnimočný, áno
And I’ll bet there’s somebody else out there
A stavím sa, že tam je niekto iný
To tell me I’m rare
Povedať mi, že som zriedkavý
To make me feel rare
Aby som sa cítil zriedkavo

Baby
dieťa
Don’t make me count up all the reasons to stay with you
Nenúťte ma spočítať všetky dôvody, prečo som s vami zostať
No reason
Žiadny dôvod
Why you and I are not succeeding, ah-ah (Mmm, ah, ah)
Prečo ty a ja neuspejeme

Saw us gettin’ older (Oh)
Videl som, ako starneme
Burnin’ toast in the toaster (Ah-ha)
Horiaci toast v hriankovači
My ambitions were too high (Too high)
Moje ambície boli príliš vysoké
Waiting up for you upstairs (Upstairs)
Čaká na vás na poschodí
Why you act like I’m not there? (Ah-ha)
Prečo sa správaš, akoby som tam nebol?
Baby, right now it feels like (What?)
Baby, práve teraz to vyzerá ako (Čo?)

It feels like you don’t care
Je to ako by vám to bolo jedno
Why don’t you recognize I’m so rare? (I’m so rare)
Prečo nepoznáte, že som taký zriedkavý?
Always there
Vždy tam
You don’t do the same for me, that’s not fair
Nerobíš pre mňa to isté, to nie je fér
I don’t have it all
Nemám všetko
I’m not claiming to
Netvrdím to
But I know that I’m special (So special), yeah
Ale viem, že som výnimočný, áno
And I’ll bet there’s somebody else out there
A stavím sa, že tam je niekto iný
To tell me I’m rare
Povedať mi, že som zriedkavý
To make me feel rare (Yeah, yeah)
Aby som sa cítil zriedkavo (áno, áno)

I’m not gonna beg for you
Nebudem ťa prosiť
I’m not gonna let you make me cry (Ah, nah nah, make me cry)
Nechcem ťa nechať plakať (donútiť ma plakať)
Not getting enough from you (No-oh)
Nedostáva sa od vás dosť
Didn’t you know I’m hard to find? (Find, hard to find)
Nevedeli ste, že je ťažké nájsť? (Nájsť, ťažko nájsť)

Saw us gettin’ older
Videl som, ako starneme
Burnin’ toast in the toaster
Horiaci toast v hriankovači
My ambitions were too high (Too high)
Moje ambície boli príliš vysoké
Waiting up for you upstairs
Čaká na vás na poschodí
Why you act like I’m not there?
Prečo sa správaš, akoby som tam nebol?
Baby, right now it feels like
Baby, práve teraz to vyzerá

It feels like you don’t care (You don’t care)
Je to ako by vám to bolo jedno
Why don’t you recognize I’m so rare? (So rare)
Prečo nepoznáte, že som taký zriedkavý?
I’m always there
Ja som vždy tam
You don’t do the same for me, that’s (That’s) not (Not) fair
Nerobíš pre mňa to isté, to nie je fér
I don’t have it all (I don’t have it all)
Nemám všetko
I’m not claiming to (I’m not claiming to)
Netvrdím to
But I know that I’m special (So special), yeah
Ale viem, že som výnimočný, áno
And I’ll bet there’s somebody else out there
A stavím sa, že tam je niekto iný
To tell me I’m rare
Povedať mi, že som zriedkavý
To make me feel rare (Ooh yeah)
Aby som sa cítil zriedkavo (ach áno)

Ah, ah (So rare)
Ah, ah (Tak zriedkavo)
Rare
vzácny
Ah, ah
Ah ah
Rare
vzácny

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …