Selena Gomez – Ring Songtekst Vertaling in Nederlands

You all in your feelings, baby, all into me
Jullie allemaal in je gevoelens, schat, ik allemaal
I’m one in a billion, baby, don’t you agree?
Ik ben een op de miljard, schat, vind je ook niet?

Obviously, you know, I’m aware of that
Het is duidelijk dat ik me daarvan bewust ben
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Ik breek harten als een hartaanval
Got him right where the carat’s at
Ik liet hem zien waar het karaat is

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Om mijn vinger gewikkeld als een ring, ring, ring
They just like puppets on a string, string, string
Ze houden gewoon van poppen aan een touwtje, touwtje, touwtje
I put it down, they call me up
Ik leg het neer, ze roepen me op
They doin’ way too much
Ze doen veel te veel
So I’ll just let it ring, ring, ring (Oh-oh)
Dus ik laat het gewoon rinkelen, rinkelen, rinkelen

Yeah, I received your message, all twenty-three (Twenty-three)
ja, ik heb je bericht ontvangen, alle drieëntwintig
You know I’m Jordan with it, G-O-A-T (G-O-A-T)
Je weet dat ik er Jordan mee ben, de beste aller tijden

Obviously, you know, I’m aware of that
Het is duidelijk dat ik me daarvan bewust ben
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Ik breek harten als een hartaanval
I got him right where the carat’s at (Yeah)
Ik heb hem precies waar het karaat is (ja)

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Om mijn vinger gewikkeld als een ring, ring, ring
They just like puppets on a string, string, string
Ze houden gewoon van poppen aan een touwtje, touwtje, touwtje
I put it down, they call me up
Ik leg het neer, ze roepen me op
They doin’ way too much
Ze doen veel te veel
So I’ll just let it ring, ring, ring
Dus ik laat het gewoon rinkelen, rinkelen, rinkelen
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Om mijn vinger gewikkeld als een ring, ring, ring
They wanna give me everything, thing, thing
Ze willen me alles geven, ding, ding
I put it down, they call me up
Ik leg het neer, ze roepen me op
Oh, no, no, no, no, no
Oh, nee, nee, nee, nee, nee
So I’ll just let it ring, ring, ring
Dus ik laat het gewoon rinkelen, rinkelen, rinkelen

Circlin’ me, they just like satellites (Ooh)
Om me heen zijn het net satellieten
Circlin’ me all day and every night (Ooh, yeah)
De hele dag en elke nacht om me heen (oh, ja)
Circlin’ me, I’m sure you sympathize (Ooh)
Om me heen, ik weet zeker dat je sympathiseert
A-la-la-la-la-la-la-la (Ooh)
la-la-la-la-la-la-la
Oh, na-na
Oh, nee na

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Om mijn vinger gewikkeld als een ring, ring, ring
They just like puppets on a string, string, string
Ze houden gewoon van poppen aan een touwtje, touwtje, touwtje
I put it down, they call me up
Ik leg het neer, ze roepen me op
They doin’ way too much
Ze doen veel te veel
So I’ll just let it ring, ring, ring
Dus ik laat het gewoon rinkelen, rinkelen, rinkelen
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Om mijn vinger gewikkeld als een ring, ring, ring
They wanna give me everything, thing, thing
Ze willen me alles geven, ding, ding
I put it down, they call me up
Ik leg het neer, ze roepen me op
Oh, no, no, no, no, no
Oh, nee, nee, nee, nee, nee
So I’ll just let it ring, ring, ring
Dus ik laat het gewoon rinkelen, rinkelen, rinkelen

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …