Selena Gomez – Ring Text Piesne Preklad v Slovensky

You all in your feelings, baby, all into me
Všetci ste vo svojich pocitoch, zlato, všetci
I’m one in a billion, baby, don’t you agree?
Som jeden z miliardy, zlato, nesúhlasíte?

Obviously, you know, I’m aware of that
Zrejme to viem
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Zlomím srdce ako infarkt
Got him right where the carat’s at
Ukázal som mu, kde je karát

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal som okolo prsta ako prsteň, prsteň, prsteň
They just like puppets on a string, string, string
Majú radi iba bábky na šnúre, šnúre, šnúre
I put it down, they call me up
Odložil som to, volajú ma
They doin’ way too much
Príliš veľa sa im darí
So I’ll just let it ring, ring, ring (Oh-oh)
Takže to nechám zvoniť, zvoniť, zvoniť

Yeah, I received your message, all twenty-three (Twenty-three)
áno, dostal som tvoju správu, všetkých dvadsaťtri
You know I’m Jordan with it, G-O-A-T (G-O-A-T)
Vieš, že som s tým Jordán, najväčší zo všetkých čias

Obviously, you know, I’m aware of that
Zrejme to viem
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Zlomím srdce ako infarkt
I got him right where the carat’s at (Yeah)
Dostal som ho tam, kde je karát (áno)

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal som okolo prsta ako prsteň, prsteň, prsteň
They just like puppets on a string, string, string
Majú radi iba bábky na šnúre, šnúre, šnúre
I put it down, they call me up
Odložil som to, volajú ma
They doin’ way too much
Príliš veľa sa im darí
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zvoniť, zvoniť, zvoniť
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal som okolo prsta ako prsteň, prsteň, prsteň
They wanna give me everything, thing, thing
Chcú mi dať všetko, vec, vec
I put it down, they call me up
Odložil som to, volajú ma
Oh, no, no, no, no, no
Oh, nie, nie, nie, nie, nie
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zvoniť, zvoniť, zvoniť

Circlin’ me, they just like satellites (Ooh)
Krúžia okolo mňa, sú ako satelity
Circlin’ me all day and every night (Ooh, yeah)
Krúžim mi celý deň a každú noc (oh, áno)
Circlin’ me, I’m sure you sympathize (Ooh)
Som si istý, že vás obkľučíte
A-la-la-la-la-la-la-la (Ooh)
la-la-la-la-la-la-la
Oh, na-na
Oh, nie

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal som okolo prsta ako prsteň, prsteň, prsteň
They just like puppets on a string, string, string
Majú radi iba bábky na šnúre, šnúre, šnúre
I put it down, they call me up
Odložil som to, volajú ma
They doin’ way too much
Príliš veľa sa im darí
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zvoniť, zvoniť, zvoniť
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal som okolo prsta ako prsteň, prsteň, prsteň
They wanna give me everything, thing, thing
Chcú mi dať všetko, vec, vec
I put it down, they call me up
Odložil som to, volajú ma
Oh, no, no, no, no, no
Oh, nie, nie, nie, nie, nie
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zvoniť, zvoniť, zvoniť

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …