Selena Gomez – Ring Text Písně Překlad v Český

You all in your feelings, baby, all into me
Všichni ve svých pocitech, zlato, všichni
I’m one in a billion, baby, don’t you agree?
Jsem jeden z miliardy, zlato, nesouhlasíš?

Obviously, you know, I’m aware of that
Je zřejmé, že o tom vím
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Lámám srdce jako infarkt
Got him right where the carat’s at
Ukázal jsem mu, kde je karát

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal kolem prstu jako prsten, prsten, prsten
They just like puppets on a string, string, string
Mají rádi loutky na provázku, provázku, provázku
I put it down, they call me up
Odložil jsem to, říkají mi
They doin’ way too much
Dělají příliš mnoho
So I’ll just let it ring, ring, ring (Oh-oh)
Takže to nechám zazvonit, zazvonit, zazvonit

Yeah, I received your message, all twenty-three (Twenty-three)
ano, obdržel jsem vaši zprávu, všech dvacet tři
You know I’m Jordan with it, G-O-A-T (G-O-A-T)
Víš, že jsem s tím Jordan, největší ze všech dob

Obviously, you know, I’m aware of that
Je zřejmé, že o tom vím
I’m breakin’ hearts like a heart attack
Lámám srdce jako infarkt
I got him right where the carat’s at (Yeah)
Dostal jsem ho tam, kde je karát (ano)

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal kolem prstu jako prsten, prsten, prsten
They just like puppets on a string, string, string
Mají rádi loutky na provázku, provázku, provázku
I put it down, they call me up
Odložil jsem to, říkají mi
They doin’ way too much
Dělají příliš mnoho
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zazvonit, zazvonit, zazvonit
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal kolem prstu jako prsten, prsten, prsten
They wanna give me everything, thing, thing
Chtějí mi dát všechno, věc, věc
I put it down, they call me up
Odložil jsem to, říkají mi
Oh, no, no, no, no, no
Oh, ne, ne, ne, ne, ne
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zazvonit, zazvonit, zazvonit

Circlin’ me, they just like satellites (Ooh)
Obíhají kolem mě, jsou jako satelity
Circlin’ me all day and every night (Ooh, yeah)
Krouží mě celý den a každou noc (oh, ano)
Circlin’ me, I’m sure you sympathize (Ooh)
Kolem mě, jsem si jist, že sympatizujete
A-la-la-la-la-la-la-la (Ooh)
la-la-la-la-la-la-la
Oh, na-na
Ne, na

Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal kolem prstu jako prsten, prsten, prsten
They just like puppets on a string, string, string
Mají rádi loutky na provázku, provázku, provázku
I put it down, they call me up
Odložil jsem to, říkají mi
They doin’ way too much
Dělají příliš mnoho
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zazvonit, zazvonit, zazvonit
Wrapped ’round my finger like a ring, ring, ring
Omotal kolem prstu jako prsten, prsten, prsten
They wanna give me everything, thing, thing
Chtějí mi dát všechno, věc, věc
I put it down, they call me up
Odložil jsem to, říkají mi
Oh, no, no, no, no, no
Oh, ne, ne, ne, ne, ne
So I’ll just let it ring, ring, ring
Takže to nechám zazvonit, zazvonit, zazvonit

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …