Selena Gomez – She Text Písně Překlad v Český

Da, da-da-da-da-da-da-da-da
Da, da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

She was too young to be the Hollywood type
Byla příliš mladá na to, aby byla hollywoodského typu
Too pure to understand the lows and the highs
Příliš čisté na to, abych porozuměl minimům a výšinám
She didn’t know if she was gonna survive
Nevěděla, jestli přežije
It all got so much better with time
S časem to všechno bylo mnohem lepší

All of the evil eyes
Všechny zlé oči
Tequila before sunrise
Tequila před východem slunce
I’d tell her to watch her back
Řekl bych jí, aby ji sledovala zpět
That she’s worth more than that
Že má cenu víc než to

‘Cause she was a girl with good intentions
protože to byla dívka s dobrými úmysly
Yeah, she made some bad decisions
ano, udělala špatná rozhodnutí
And she learned a couple lessons
A naučila se pár lekcí
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct
She was a girl with good intentions
Byla to dívka s dobrými úmysly
Didn’t need the second-guessing
Nepotřeboval druhé hádání
Didn’t need to ever question
Nemusel jsem se ptát
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct

She didn’t know all of the hurt she could take
Neznala všechno zranění, které mohla vzít
Her world was crumbling and so was her faith
Její svět se rozpadal, stejně jako její víra
Wish I could talk to her ’cause what I would say
Kéž bych s ní mohl mluvit, protože to, co bych řekl
“Oh baby, you’re enough to get you out of this place”
“Ach zlato, ty jsi dost, abys tě odtud dostal?”

All of the flashing lights
Všechna blikající světla
Tequila before sunrise
Tequila před východem slunce
I’d tell her to watch her back
Řekl bych jí, aby ji sledovala zpět
That she’s worth more than that
Že má cenu víc než to

But she was a girl with good intentions
Ale byla to dívka s dobrými úmysly
Yeah, she made some bad decisions
ano, udělala špatná rozhodnutí
And she learned a couple lessons
A naučila se pár lekcí
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct
She was a girl with good intentions
Byla to dívka s dobrými úmysly
Didn’t need the second-guessing
Nepotřeboval druhé hádání
Didn’t need to ever question
Nemusel jsem se ptát
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct

Da, da-da-da-da-da-da-da-da
Da, da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
I tried to tell her
Snažil jsem se jí to říct

(Ah)
(Ah)
I know you’ll get the chance to find who you are
Vím, že budete mít šanci zjistit, kdo jste
I know you’ll have the choice before it gets too dark
Vím, že budete mít na výběr, než bude příliš tmavý
(Ah)
(Ah)
I know you’ll get the chance to find who you are
Vím, že budete mít šanci zjistit, kdo jste
I know you’ll have the choice
Vím, že budete mít na výběr

She was a girl with good intentions
Byla to dívka s dobrými úmysly
Yeah, she made some bad decisions
ano, udělala špatná rozhodnutí
And she learned a couple lessons (Hey)
A naučila se pár lekcí (Hej)
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct
She was a girl with good intentions (Wish I could show you)
Byla to dívka s dobrými úmysly (přál bych si, abych ti ukázal)
Didn’t need the second-guessing (Wish I could show you)
Nepotřeboval druhý odhad (Přál bych si, abych ti ukázal)
Didn’t need to ever question
Nemusel jsem se ptát
Wish I could tell her
Kéž bych jí to mohl říct

Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)
Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Přeji ti, abych ti mohl ukázat)
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you, I tried to tell her)
Da-da-da-da-da-da-da-da (Kéž bych ti to mohl ukázat, snažil jsem se jí to říct)
Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)
Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Přeji ti, abych ti mohl ukázat)
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)
Da-da-da-da-da-da-da-da (Přeji ti, abych ti ukázal) “

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …