Selena Gomez – Souvenir Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Chills
Dreszcze

New York back in August, tenth-floor balcony
Nowy Jork w sierpniu, balkon na dziesiątym piętrze
Smoke is floating over Jane and Greenwich street
Dym unosi się nad ulicą Jane i Greenwich
Goosebumps from your wild eyes when they’re watching me
Gęsia skórka z twoich dzikich oczu, gdy mnie obserwują
Shivers dance down my spine, head down to my feet
Dreszcze tańczą po moim kręgosłupie, zstępują na nogi

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
Pływanie w twoich oczach, w twoich oczach, w twoich oczach
Egyptian blue
Egipski niebieski
Something I’ve never had without you
Coś, czego nigdy nie miałem bez ciebie

You’re giving me chills at a hundred degrees
wywołujesz dreszcze w stu stopniach
It’s better than pills how you put me to sleep
To lepsze niż pigułki, jak mnie usypiasz
Calling your name, the only language I can speak
Wołanie twojego imienia, jedyny język, w którym mogę mówić
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Biorę oddech, pamiątkę, którą możesz zachować

Giving me chills
Sprawiasz mi dreszcze
Chills
Dreszcze

Sunset Tower lobby, waiting there for me
Czekam na lobby w Sunset Tower
In the elevator, fumble for your key
W windzie poszukaj klucza
Kissed in every corner, Presidential Suite
Pocałunek w każdym rogu, Apartament Prezydencki
Opened that Bordeaux from 1993
Otwarty w Bordeaux od 1993 roku

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
Pływanie w twoich oczach, w twoich oczach, w twoich oczach
Egyptian blue
Egipski niebieski
Something I’ve never had without you
Coś, czego nigdy nie miałem bez ciebie

You’re giving me chills at a hundred degrees
wywołujesz dreszcze na sto stopni
It’s better than pills how you put me to sleep
To lepsze niż pigułki, jak mnie usypiasz
Calling your name, the only language I can speak
Wołanie twojego imienia, jedyny język, w którym mogę mówić
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Biorę oddech, pamiątkę, którą możesz zachować

Giving me chills
Sprawiasz mi dreszcze

Take my, take-take my breath away just like
Weź mnie, weź mój oddech tak jak
Take my breath away just like a souvenir
Oddychaj jak pamiątka
Take my, take-take my breath away just like
Weź mój oddech tak jak
Take my breath away just like a souvenir
Oddychaj jak pamiątka

You’re giving me chills at a hundred degrees (A hundred)
dajesz mi dreszcze na sto stopni (sto)
It’s better than pills how you put me to sleep (Puts me, yeah)
To lepsze niż pigułki, jak usypiasz mnie (kładzie mnie, tak)
Calling your name, the only language I can speak
Wołanie twojego imienia, jedyny język, w którym mogę mówić
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Biorę oddech, pamiątkę, którą możesz zachować

Giving me chills
Sprawiasz mi dreszcze
Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)
Weź mój oddech tak jak (dajesz mi dreszcze)
Take my breath away just like a souvenir
Oddychaj jak pamiątka
Giving me chills
Sprawiasz mi dreszcze
Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)
Weź mój oddech tak jak (dajesz mi dreszcze)
Take my breath away just like a souvenir
Oddychaj jak pamiątka

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …