Selena Gomez – Souvenir Versuri Traduse în Română

Chills
Frisoane

New York back in August, tenth-floor balcony
New York în august, balcon la etajul al zecelea
Smoke is floating over Jane and Greenwich street
Fumul plutește deasupra străzii Jane și Greenwich
Goosebumps from your wild eyes when they’re watching me
Gâscele de gâscă din ochii tăi sălbatici când mă urmăresc
Shivers dance down my spine, head down to my feet
Tremururile îmi dansează pe coloana vertebrală, îndreptându-mă în picioare

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
Înot în ochi, în ochi, în ochi
Egyptian blue
Albastru egiptean
Something I’ve never had without you
Ceva ce nu am avut niciodată fără tine

You’re giving me chills at a hundred degrees
îmi dai frisoane la o sută de grade
It’s better than pills how you put me to sleep
E mai bine decât pastilele cum mă pui să dorm
Calling your name, the only language I can speak
Apelându-vă numele, singura limbă pe care o pot vorbi
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Luându-mi respirația, un memoriu pe care îl poți păstra

Giving me chills
Dându-mi frisoane
Chills
Frisoane

Sunset Tower lobby, waiting there for me
Holul Sunset Tower, care mă așteaptă acolo
In the elevator, fumble for your key
În lift, încercați-vă cheia
Kissed in every corner, Presidential Suite
Sărut în fiecare colț, Suite Prezidențială
Opened that Bordeaux from 1993
A deschis acel Bordeaux din 1993

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
Înot în ochi, în ochi, în ochi
Egyptian blue
Albastru egiptean
Something I’ve never had without you
Ceva ce nu am avut niciodată fără tine

You’re giving me chills at a hundred degrees
îmi dai frisoane la o sută de grade
It’s better than pills how you put me to sleep
E mai bine decât pastilele cum mă pui să dorm
Calling your name, the only language I can speak
Apelându-vă numele, singura limbă pe care o pot vorbi
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Luându-mi respirația, un memoriu pe care îl poți păstra

Giving me chills
Dându-mi frisoane

Take my, take-take my breath away just like
Ia-mi, ia-mi respirația ca la fel
Take my breath away just like a souvenir
Scoate-mi respirația la fel ca un memento
Take my, take-take my breath away just like
Scoate-mi respirația la fel ca și cum
Take my breath away just like a souvenir
Scoate-mi respirația la fel ca un memento

You’re giving me chills at a hundred degrees (A hundred)
îmi dai frisoane la o sută de grade (o sută)
It’s better than pills how you put me to sleep (Puts me, yeah)
Este mai bine decât pastilele cum mă pui să dorm (Pune-mă, da)
Calling your name, the only language I can speak
Apelându-vă numele, singura limbă pe care o pot vorbi
Taking my breath, a souvenir that you can keep
Luându-mi respirația, un memoriu pe care îl poți păstra

Giving me chills
Dându-mi frisoane
Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)
Scoate-mi respirația la fel ca (îmi dai frisoane)
Take my breath away just like a souvenir
Scoate-mi respirația la fel ca un memento
Giving me chills
Dându-mi frisoane
Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)
Scoate-mi respirația la fel ca (îmi dai frisoane)
Take my breath away just like a souvenir
Scoate-mi respirația la fel ca un memento

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Cardigan Versuri Traduse Vintage tee, brand new phoneTricou vintage, telefon …