Selena Gomez – Vulnerable Songtekst Vertaling in Nederlands

If I give you every piece of me, I know that you could drop it
Als ik je alles van me geef, weet ik dat je het kunt laten vallen
Give you the chance, I know that you could take advantage once you got it
Geef je de kans, ik weet dat je kunt profiteren zodra je het hebt
If I open up my heart to you, I know that you could lock it
Als ik mijn hart voor jou openstel, weet ik dat je het zou kunnen opsluiten
Throw away the key, and keep it there forever in your pocket
Gooi de sleutel weg en bewaar deze voor altijd in uw zak
If I give the opportunity to you, then would you blow it?
Als ik je de kans geef, zou je het dan verpesten?
If I was the greatest thing to happen to you, would you know it?
Als ik het beste was dat je zou overkomen, zou je het dan weten?
If my love was like a flower, would you plant it? Would you grow it?
Als mijn liefde als een bloem was, zou je die dan planten? Zou je het laten groeien?
I’ma give you all my body, are you strong enough to hold it?
Ik geef je al mijn lichaam, ben je sterk genoeg om het vast te houden?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Als ik je al mijn demonen laat zien, en we duiken in het diepe
Would we crash and burn like every time before?
Zouden we crashen en branden zoals elke keer tevoren?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Ik zou je al mijn geheimen vertellen, je armen om mijn zwakheid slaan
If the only other option’s letting go
Als de enige andere optie loslaat

I’ll stay vulnerable, yeah
Ik zal kwetsbaar blijven, ja
I’ll stay vulnerable, yeah
Ik zal kwetsbaar blijven, ja
I’ll stay vulnerable
Ik zal kwetsbaar blijven

If I hand you my emotion, would you even wanna take it?
Als ik je mijn emotie geef, zou je het dan zelfs willen nemen?
(Would you even wanna take it? Yeah)
(Zou je het zelfs willen nemen? Ja)
If I give you all my trust, then would you fumble it and break it?
Als ik je al mijn vertrouwen geef, zou je het dan verpesten en breken?
(Mm, mm, mm, mm)
(Mm, mm, mm, mm)
If I let you cross my finish line, then what you wanna make it?
Als ik je mijn finishlijn laat overschrijden, wat wil je dan maken?
(What you wanna make it, what you wanna make it?)
(Wat wil je maken, wat wil je maken?)
I think I’m ready, won’t you come and flip the switch and activate it? (Ooh-ooh)
Ik denk dat ik er klaar voor ben, wil je niet komen en de schakelaar omdraaien en activeren?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Als ik je al mijn demonen laat zien, en we duiken in het diepe
Would we crash and burn like every time before?
Zouden we crashen en branden zoals elke keer tevoren?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Ik zou je al mijn geheimen vertellen, je armen om mijn zwakheid slaan
If the only other option’s letting go
Als de enige andere optie loslaat

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Ik blijf kwetsbaar, ja (ja, ja)
I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Ik blijf kwetsbaar, ja (ja, ja)
I’ll stay vulnerable
Ik zal kwetsbaar blijven

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Als ik je al mijn demonen laat zien, en we duiken in het diepe
Would we crash and burn like every time before?
Zouden we crashen en branden zoals elke keer tevoren?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Ik zou je al mijn geheimen vertellen, je armen om mijn zwakheid slaan
If the only other option’s letting go
Als de enige andere optie loslaat

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Ik blijf kwetsbaar, ja (ja, ja, ja, ja, ja, ja)
I’ll stay vulnerable, yeah (Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Ik blijf kwetsbaar, ja (oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja)

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Als ik je al mijn demonen laat zien, en we duiken in het diepe
Would we crash and burn like every time before?
Zouden we crashen en branden zoals elke keer tevoren?
I’ll stay vulnerable
Ik zal kwetsbaar blijven
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Ik zou je al mijn geheimen vertellen, je armen om mijn zwakheid slaan
If the only other option’s letting go
Als de enige andere optie loslaat
I’ll stay vulnerable
Ik zal kwetsbaar blijven

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …