Selena Gomez – Vulnerable Text Piesne Preklad v Slovensky

If I give you every piece of me, I know that you could drop it
Ak ti dám každý kúsok, viem, že by si to mohol nechať
Give you the chance, I know that you could take advantage once you got it
Daj vám šancu, viem, že by ste mohli využiť hneď, ako to získate
If I open up my heart to you, I know that you could lock it
Ak vám otvorím svoje srdce, viem, že ste ho mohli uzamknúť
Throw away the key, and keep it there forever in your pocket
Zahoďte kľúč a nechajte ho tam navždy vo vrecku
If I give the opportunity to you, then would you blow it?
Keby som vám dal príležitosť, vyhodili by ste ju?
If I was the greatest thing to happen to you, would you know it?
Keby som bol s tebou najväčší, vedel by si to?
If my love was like a flower, would you plant it? Would you grow it?
Keby moja láska bola ako kvetina, vysadil by si ju? Pestovali by ste to?
I’ma give you all my body, are you strong enough to hold it?
Dávam ti celé svoje telo, si dosť silný na to, aby si ho držal?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Ak vám ukážem všetkých svojich démonov a my sa ponoríme do hlbokého konca
Would we crash and burn like every time before?
Zrážali by sme sa a horeli ako kedykoľvek predtým?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Povedal by som ti všetky moje tajomstvá, objal ma okolo mojej slabosti
If the only other option’s letting go
Ak je to jediná iná voľba, ktorú púšťa

I’ll stay vulnerable, yeah
Áno, zostanem zraniteľným
I’ll stay vulnerable, yeah
Áno, zostanem zraniteľným
I’ll stay vulnerable
Zostanem zraniteľným

If I hand you my emotion, would you even wanna take it?
Keby som ti podal svoju emóciu, chcel by si si ju vziať?
(Would you even wanna take it? Yeah)
(Chceli by ste si ju vziať? Áno)
If I give you all my trust, then would you fumble it and break it?
Keby som ti dal všetku svoju dôveru, tak by si to mumlal a zlomil?
(Mm, mm, mm, mm)
(Mm, mm, mm, mm)
If I let you cross my finish line, then what you wanna make it?
Ak ťa nechám prekročiť cieľovú čiaru, tak čo chceš urobiť?
(What you wanna make it, what you wanna make it?)
(Čo chcete urobiť, čo chcete urobiť?)
I think I’m ready, won’t you come and flip the switch and activate it? (Ooh-ooh)
Myslím, že som pripravený, neprídete a prepnete spínač a neaktivujete ho?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Ak vám ukážem všetkých svojich démonov a my sa ponoríme do hlbokého konca
Would we crash and burn like every time before?
Zrážali by sme sa a horeli ako kedykoľvek predtým?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Povedal by som ti všetky moje tajomstvá, objal ma okolo mojej slabosti
If the only other option’s letting go
Ak je to jediná iná voľba, ktorú púšťa

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Zostanem zraniteľným, áno (áno, áno)
I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Zostanem zraniteľným, áno (áno, áno)
I’ll stay vulnerable
Zostanem zraniteľným

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Ak vám ukážem všetkých svojich démonov a my sa ponoríme do hlbokého konca
Would we crash and burn like every time before?
Zrážali by sme sa a horeli ako kedykoľvek predtým?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Povedal by som ti všetky moje tajomstvá, objal ma okolo mojej slabosti
If the only other option’s letting go
Ak je to jediná iná voľba, ktorú púšťa

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Zostanem zraniteľný, áno (áno, áno, áno, áno, áno, áno)
I’ll stay vulnerable, yeah (Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Zostanem zraniteľný, áno (oh, áno, áno, áno, áno, áno, áno)

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Ak vám ukážem všetkých svojich démonov a my sa ponoríme do hlbokého konca
Would we crash and burn like every time before?
Zrážali by sme sa a horeli ako kedykoľvek predtým?
I’ll stay vulnerable
Zostanem zraniteľným
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Povedal by som ti všetky moje tajomstvá, objal ma okolo mojej slabosti
If the only other option’s letting go
Ak je to jediná iná voľba, ktorú púšťa
I’ll stay vulnerable
Zostanem zraniteľným

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …