Selena Gomez – Vulnerable Text Písně Překlad v Český

If I give you every piece of me, I know that you could drop it
Kdybych vám dal každý kus mě, vím, že byste to mohli hodit
Give you the chance, I know that you could take advantage once you got it
Dejte vám šanci, vím, že byste mohli využít, jakmile to získáte
If I open up my heart to you, I know that you could lock it
Pokud vám otevřu své srdce, vím, že byste to mohli zamknout
Throw away the key, and keep it there forever in your pocket
Zahoďte klíč a ponechte jej tam navždy v kapse
If I give the opportunity to you, then would you blow it?
Kdybych vám dal příležitost, pak byste to vyhodili?
If I was the greatest thing to happen to you, would you know it?
Kdybych se ti stal největší věcí, věděl jsi to?
If my love was like a flower, would you plant it? Would you grow it?
Kdyby byla moje láska jako květina, zasadil byste ji? Pěstoval bys to?
I’ma give you all my body, are you strong enough to hold it?
Dávám ti celé své tělo, jsi dost silný, abys to udržel?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Pokud vám ukážu všechny své démony a my se ponoříme do hlubokého konce
Would we crash and burn like every time before?
Zráželi bychom a hořeli jako vždycky předtím?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Řekl bych ti všechna svá tajemství, omotej ruce kolem mé slabosti
If the only other option’s letting go
Pokud je to jediná jiná možnost, kterou necháme jít

I’ll stay vulnerable, yeah
Budu i nadále zranitelný, ano
I’ll stay vulnerable, yeah
Budu i nadále zranitelný, ano
I’ll stay vulnerable
Zůstanu zranitelným

If I hand you my emotion, would you even wanna take it?
Kdybych ti podal své emoce, chtěl bys to dokonce vzít?
(Would you even wanna take it? Yeah)
(Chtěli byste to dokonce vzít? Ano)
If I give you all my trust, then would you fumble it and break it?
Kdybych vám dal veškerou svou důvěru, pak byste to mumlal a zlomil?
(Mm, mm, mm, mm)
(Mm, mm, mm, mm)
If I let you cross my finish line, then what you wanna make it?
Pokud vás nechám překročit cílovou čáru, co chcete udělat?
(What you wanna make it, what you wanna make it?)
(Co chcete udělat, co chcete udělat?)
I think I’m ready, won’t you come and flip the switch and activate it? (Ooh-ooh)
Myslím, že jsem připraven, nepřijdete a převrátíte spínač a neaktivujete jej?

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Pokud vám ukážu všechny své démony a my se ponoříme do hlubokého konce
Would we crash and burn like every time before?
Zráželi bychom a hořeli jako vždycky předtím?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Řekl bych ti všechna svá tajemství, omotej ruce kolem mé slabosti
If the only other option’s letting go
Pokud je to jediná jiná možnost, kterou necháme jít

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Zůstanu zranitelný, ano (ano, ano)
I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah)
Zůstanu zranitelný, ano (ano, ano)
I’ll stay vulnerable
Zůstanu zranitelným

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Pokud vám ukážu všechny své démony a my se ponoříme do hlubokého konce
Would we crash and burn like every time before?
Zráželi bychom a hořeli jako vždycky předtím?
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Řekl bych ti všechna svá tajemství, omotej ruce kolem mé slabosti
If the only other option’s letting go
Pokud je to jediná jiná možnost, kterou necháme jít

I’ll stay vulnerable, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Zůstanu zranitelným, ano (ano, ano, ano, ano, ano, ano)
I’ll stay vulnerable, yeah (Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Zůstanu zranitelným, ano (ach, ano, ano, ano, ano, ano, ano)

If I show you all my demons, and we dive into the deep end
Pokud vám ukážu všechny své démony a my se ponoříme do hlubokého konce
Would we crash and burn like every time before?
Zráželi bychom a hořeli jako vždycky předtím?
I’ll stay vulnerable
Zůstanu zranitelným
I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness
Řekl bych ti všechna svá tajemství, omotej ruce kolem mé slabosti
If the only other option’s letting go
Pokud je to jediná jiná možnost, kterou necháme jít
I’ll stay vulnerable
Zůstanu zranitelným

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …