Shawn Mendes – Lost In Japan Songtekst Vertaling Nederlands

All it’d take is one flight
Het enige dat nodig is, is één vlucht
We’d be in the same time zone
We zouden in dezelfde tijdzone zijn
Looking through your timeline
Door je tijdlijn kijken
Seeing all the rainbows, I
Ik zie alle regenbogen, ik
I got an idea
ik heb een idee
And I know that it sounds crazy
En ik weet dat het gek klinkt
I just wanna see ya
Ik wil je gewoon zien
All I gotta ask
Alles wat ik moet vragen

Do you got plans tonight?
Heb je plannen vanavond?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Ik ben een paar honderd kilometer verwijderd van Japan en ik
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Ik dacht dat ik vanavond naar je hotel kon vliegen
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
omdat ik je niet uit mijn gedachten kan krijgen
Can’t get you off my mind
Ik kan je niet van me afbrengen
Can’t get you off my mind (oh)
Kan je niet van mijn hoofd af krijgen (oh)

I could feel the tension
Ik kon de spanning voelen
We could cut it with a knife
We zouden het met een mes kunnen snijden
I know it’s more than just a friendship
Ik weet dat het meer is dan alleen een vriendschap
I can hear you think I’m right, yeah
Ik hoor je denken dat ik gelijk heb, ja
Do I gotta convince you
Moet ik je overtuigen
That you shouldn’t fall asleep?
Dat je niet in slaap zou vallen?
It’ll only be a couple hours
Het duurt maar een paar uur
And I’m about to leave
En ik sta op het punt om te vertrekken

Do you got plans tonight?
Heb je plannen vanavond?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Ik ben een paar honderd kilometer verwijderd van Japan en ik
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Ik dacht dat ik vanavond naar je hotel kon vliegen
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
omdat ik je niet uit mijn gedachten kan krijgen
Can’t get you off my mind
Ik kan je niet van me afbrengen
Can’t get you off my mind
Ik kan je niet van me afbrengen
Do you got plans tonight?
Heb je plannen vanavond?
I was hoping I could get lost in your paradise
Ik hoopte dat ik kon verdwalen in je paradijs
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Het enige waar ik aan denk is jij en ik
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
omdat ik je niet uit mijn gedachten kan krijgen
Can’t get you off my mind
Ik kan je niet van me afbrengen
I can’t seem to get you off my mind
Ik kan je er niet uit krijgen

Let’s get lost tonight (oh)
Laten we vanavond verdwalen (oh)
Let’s get lost tonight
Laten we vanavond verdwalen
Baby, you and
Baby, jij en
I can’t seem to get you off my mind
Ik kan je er niet uit krijgen
Let’s get lost tonight
Laten we vanavond verdwalen
Let’s get lost tonight
Laten we vanavond verdwalen
Baby, you and
Baby, jij en
I can’t seem to get you off my mind
Ik kan je er niet uit krijgen
Oh-oh-oh-oh
Oh

Do you got plans tonight?
Heb je plannen vanavond?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Ik ben een paar honderd kilometer verwijderd van Japan en ik
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Ik dacht dat ik vanavond naar je hotel kon vliegen
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
omdat ik je niet uit mijn gedachten kan krijgen
I can’t get you off my mind
Ik kan je niet van mijn verstand afbrengen
Do you got plans tonight, baby?
Heb je plannen vanavond, schat?
I was hoping I could get lost in your paradise
Ik hoopte dat ik kon verdwalen in je paradijs
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Het enige waar ik aan denk is jij en ik
And I-I-I can’t get you off my mind
En ik kan je niet van mijn verstand afbrengen
Can’t get you off my mind
Ik kan je niet van me afbrengen
I can’t seem to get you off my mind, yeah
Ik kan je er niet uit krijgen, ja

Let’s get lost tonight (oh)
Laten we vanavond verdwalen (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Laten we vanavond verdwalen (oh)
Baby, you and
Baby, jij en
I can’t seem to get you off my mind
Ik kan je er niet uit krijgen
Let’s get lost tonight (oh)
Laten we vanavond verdwalen (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Laten we vanavond verdwalen (oh)
Baby, you and
Baby, jij en
I can’t seem to get you off my mind
Ik kan je er niet uit krijgen

Published
Categorized as Dutch