Shawn Mendes – Lost In Japan Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

All it’d take is one flight
Wystarczy jeden lot
We’d be in the same time zone
Znajdowalibyśmy się w tej samej strefie czasowej
Looking through your timeline
Przeglądanie swojej osi czasu
Seeing all the rainbows, I
Widząc wszystkie tęcze, ja
I got an idea
mam pomysł
And I know that it sounds crazy
I wiem, że to brzmi szalenie
I just wanna see ya
Chcę tylko cię zobaczyć
All I gotta ask
Wszystko, o co muszę zapytać

Do you got plans tonight?
Czy masz dziś jakieś plany?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Jestem kilkaset mil od Japonii i ja
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Myślałem, że mogę dzisiaj lecieć do twojego hotelu
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
ponieważ nie mogę oderwać cię od głowy
Can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
Can’t get you off my mind (oh)
Nie mogę cię zepsuć (oh)

I could feel the tension
Czułem napięcie
We could cut it with a knife
Możemy go przeciąć nożem
I know it’s more than just a friendship
Wiem, że to coś więcej niż przyjaźń
I can hear you think I’m right, yeah
Słyszę, że myślisz, że mam rację, tak
Do I gotta convince you
Czy muszę cię przekonać
That you shouldn’t fall asleep?
Że nie powinieneś zasnąć?
It’ll only be a couple hours
To potrwa tylko kilka godzin
And I’m about to leave
I mam zamiar odejść

Do you got plans tonight?
Czy masz dziś plany?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Jestem kilkaset mil od Japonii i ja
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Myślałem, że mogę dzisiaj lecieć do twojego hotelu
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
ponieważ nie mogę oderwać cię od głowy
Can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
Can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
Do you got plans tonight?
Czy masz dziś plany?
I was hoping I could get lost in your paradise
Miałem nadzieję, że zagubię się w twoim raju
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Jedyne, o czym myślę, to ty i ja
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
ponieważ nie mogę oderwać cię od głowy
Can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
I can’t seem to get you off my mind
Nie wydaje mi się, żebyś zrzucił cię z głowy

Let’s get lost tonight (oh)
Zagubmy się dziś wieczorem (oh)
Let’s get lost tonight
Zagubmy się dziś wieczorem
Baby, you and
Kochanie, ty i
I can’t seem to get you off my mind
Nie wydaje mi się, żebyś zrzucił cię z głowy
Let’s get lost tonight
Zagubmy się dziś wieczorem
Let’s get lost tonight
Zagubmy się dziś wieczorem
Baby, you and
Kochanie, ty i
I can’t seem to get you off my mind
Nie wydaje mi się, żebyś zrzucił cię z głowy
Oh-oh-oh-oh
O

Do you got plans tonight?
Czy masz dziś plany?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Jestem kilkaset mil od Japonii i ja
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Myślałem, że mogę dzisiaj lecieć do twojego hotelu
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
ponieważ nie mogę oderwać cię od głowy
I can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
Do you got plans tonight, baby?
Czy masz plany na dzisiaj, kochanie?
I was hoping I could get lost in your paradise
Miałem nadzieję, że zagubię się w twoim raju
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Jedyne, o czym myślę, to ty i ja
And I-I-I can’t get you off my mind
I nie mogę cię zmylić
Can’t get you off my mind
Nie mogę zmusić cię do tego
I can’t seem to get you off my mind, yeah
Wydaje mi się, że nie mogę cię zmylić, tak

Let’s get lost tonight (oh)
Zagubmy się dziś wieczorem (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Zagubmy się dziś wieczorem (oh)
Baby, you and
Kochanie, ty i
I can’t seem to get you off my mind
Nie wydaje mi się, żebyś zrzucił cię z głowy
Let’s get lost tonight (oh)
Zagubmy się dziś wieczorem (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Zagubmy się dziś wieczorem (oh)
Baby, you and
Kochanie, ty i
I can’t seem to get you off my mind
Nie wydaje mi się, żebyś zrzucił cię z głowy

Published
Categorized as Polish