Shawn Mendes – Lost In Japan Versuri Traduse în Română

All it’d take is one flight
Tot ce ar dura este un zbor
We’d be in the same time zone
Vom fi în același interval de timp
Looking through your timeline
Privind prin cronologie
Seeing all the rainbows, I
Văzând toate curcubeele, eu
I got an idea
Am o idee
And I know that it sounds crazy
Și știu că sună nebun
I just wanna see ya
Vreau doar să te văd
All I gotta ask
Tot ce trebuie să întreb

Do you got plans tonight?
Ai vreun plan în seara asta?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Sunt la câteva sute de kilometri de Japonia și eu
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Mă gândeam că aș putea zbura la hotel în seara asta
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
pentru că nu te pot scoate din minte
Can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
Can’t get you off my mind (oh)
Nu te pot scoate din minte (oh)

I could feel the tension
Am simțit tensiunea
We could cut it with a knife
L-am putea tăia cu un cuțit
I know it’s more than just a friendship
Știu că e mai mult decât o prietenie
I can hear you think I’m right, yeah
Te pot auzi credeți că am dreptate, da
Do I gotta convince you
Trebuie să te conving
That you shouldn’t fall asleep?
Că nu ar trebui să adormi?
It’ll only be a couple hours
Va fi doar câteva ore
And I’m about to leave
Și eu sunt pe cale să plec

Do you got plans tonight?
Ai planuri în seara asta?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Sunt la câteva sute de kilometri de Japonia și eu
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Mă gândeam că aș putea zbura la hotel în seara asta
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
pentru că nu te pot scoate din minte
Can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
Can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
Do you got plans tonight?
Ai planuri în seara asta?
I was hoping I could get lost in your paradise
Speram să mă pot pierde în paradisul tău
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Singurul lucru despre care mă gândesc e că tu și cu mine
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
pentru că nu te pot scoate din minte
Can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
I can’t seem to get you off my mind
Nu pot să vă scot din minte

Let’s get lost tonight (oh)
Să ne pierdem în seara asta (oh)
Let’s get lost tonight
Să ne pierdem în seara asta
Baby, you and
Baby, tu și
I can’t seem to get you off my mind
Nu pot să vă scot din minte
Let’s get lost tonight
Să ne pierdem în seara asta
Let’s get lost tonight
Să ne pierdem în seara asta
Baby, you and
Baby, tu și
I can’t seem to get you off my mind
Nu pot să vă scot din minte
Oh-oh-oh-oh
Oh

Do you got plans tonight?
Ai planuri în seara asta?
I’m a couple hundred miles from Japan, and I
Sunt la câteva sute de kilometri de Japonia și eu
I was thinking I could fly to your hotel tonight
Mă gândeam că aș putea zbura la hotel în seara asta
‘Cause I-I-I can’t get you off my mind
pentru că nu te pot scoate din minte
I can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
Do you got plans tonight, baby?
Ai planuri în seara asta, iubito?
I was hoping I could get lost in your paradise
Speram să mă pot pierde în paradisul tău
The only thing I’m thinking ’bout is you and I
Singurul lucru despre care mă gândesc e că tu și cu mine
And I-I-I can’t get you off my mind
Și nu pot să te scot din minte
Can’t get you off my mind
Nu te pot scoate din minte
I can’t seem to get you off my mind, yeah
Nu pot să vă scot din minte, da

Let’s get lost tonight (oh)
Să ne pierdem în seara asta (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Să ne pierdem în seara asta (oh)
Baby, you and
Baby, tu și
I can’t seem to get you off my mind
Nu pot să vă scot din minte
Let’s get lost tonight (oh)
Să ne pierdem în seara asta (oh)
Let’s get lost tonight (oh)
Să ne pierdem în seara asta (oh)
Baby, you and
Baby, tu și
I can’t seem to get you off my mind
Nu pot să vă scot din minte