SOJA – I Found You dalszöveg fordítás magyarul

We could spend more time together, I’m talking to you
Több időt tölthetnénk együtt, veled beszélgetünk
And you could get out of that mirror
És ki tudsz jutni a tükörből
And we could talk this through
És ezt át tudnánk beszélni
‘Cause my eyes open, open wide, and all I see is truth
mert nyitott szemem, szélesen nyitott, és mindaz, amit látok, az az igazság
That in this life I’ll always find you
Hogy ebben az életben mindig megtalállak
I’ll find you
Meg foglak találni
I’ll find you
Meg foglak találni

The days are passing faster than I ever hoped they would
A napok gyorsabban haladnak, mint reméltem volna
I watch as we grow apart and we separate too
Úgy nézek, ahogy szétszéledünk, és elválik
But my heart’s open, open wide, and all I need is you
De a szívem nyitva van, nyitva van, és csak annyit kell tenned
I feel it in the rain and in the roots, it’s in the root
Az esőben és a gyökerekben éreztem, a gyökérben van
I’ll find you
Meg foglak találni
I’ll find you
Meg foglak találni
I’ll find you
Meg foglak találni

The seasons changing one by one and we are changing too
Az évszakok egyenként változnak, és mi is változunk
We are circling the stars and we are God’s own proof
A csillagokat körbejárjuk, és Isten saját bizonyítékai vagyunk
My minds open, open wide, and as I read the news
Az elmém nyitott, nyitott, és ahogy olvastam a hírt
We become the cancer that we’re trying to remove, to remove
Rákká válunk, amit el akarunk távolítani, eltávolítani
I’ll find you
Meg foglak találni

Yeah
Igen
Seventy years in this life and what we’ve got to show
Hetven év ebben az életben, és amit meg kell mutatni
We built a family of millions with millions more to go
Több millió emberből álló családot építettünk, hogy többet is megyünk
My eyes open, open wide, I wake myself for you
Nyitva a szemem, nyitva tartok, felébredek magam
To thank you for the memories that grew
Köszönöm az emlékeket, amelyek növekedtek
It’s all because of you
Ez mind miattad van
I found you
megtaláltalak
I found you
megtaláltalak
I found you
megtaláltalak

If I could spend the rest of my life with my people
Ha tudnám tölteni az életemet az embereimmel
I would do it over and over again
Én újra és újra csinálom
I found you
megtaláltalak
Just like the land that bares the name Africa
Csakúgy, mint a föld, amely Afrika nevét viseli
True love is on my mind
Az igaz szerelem a fejemben van
I found you
megtaláltalak
I don’t wanna wait today for something
Ma nem akarok várni valamire
That might never ever show its face again
Ez talán soha többé nem fogja megmutatni az arcát
I found you
megtaláltalak

I open my eyes each morning I rise
Minden reggel kinyitom a szemem
To find the truth that
Hogy megtalálja az igazságot
I found you
megtaláltalak