SOJA – I Found You şarkı sözleri türkçe çeviri

We could spend more time together, I’m talking to you
Birlikte daha fazla zaman geçirebiliriz, ben seninle konuşuyorum
And you could get out of that mirror
Ve sen o aynadan çıkabilirsin.
And we could talk this through
Ve bunu konuşabilirdik
‘Cause my eyes open, open wide, and all I see is truth
gözlerim açık, geniş aç, ve tek gördüğüm gerçek.
That in this life I’ll always find you
Bu yaşamda seni her zaman bulacağım
I’ll find you
seni bulacağım
I’ll find you
seni bulacağım

The days are passing faster than I ever hoped they would
Günler umduğumdan çok daha hızlı geçiyor
I watch as we grow apart and we separate too
Ayrı olarak seyrederim ve ayrılırız
But my heart’s open, open wide, and all I need is you
Ama kalbim açık, geniş aç ve tek ihtiyacım olan sensin
I feel it in the rain and in the roots, it’s in the root
Yağmurda ve köklerde hissediyorum, kökte
I’ll find you
seni bulacağım
I’ll find you
seni bulacağım
I’ll find you
seni bulacağım

The seasons changing one by one and we are changing too
Mevsimler teker teker değişiyor ve biz de değişiyoruz.
We are circling the stars and we are God’s own proof
Yıldızları çiziyoruz ve bizler Tanrı’nın kendi ispatıyız.
My minds open, open wide, and as I read the news
Aklım açık, geniş aç ve haberleri okurken
We become the cancer that we’re trying to remove, to remove
Kaldırmaya çalıştığımız kansere dönüşüyoruz.
I’ll find you
seni bulacağım

Yeah
Evet
Seventy years in this life and what we’ve got to show
Bu hayatta yetmiş yıl ve göstermemiz gerekenler
We built a family of millions with millions more to go
Milyonlarca milyon dolarlık bir aile kurduk
My eyes open, open wide, I wake myself for you
Gözlerim açık, geniş aç, kendimi senin için uyandırıyorum
To thank you for the memories that grew
Büyüdüğünüz anılar için teşekkür ederim.
It’s all because of you
Hepsi senin yüzünden
I found you
seni buldum
I found you
seni buldum
I found you
seni buldum

If I could spend the rest of my life with my people
Hayatımın geri kalanını insanlarla geçirirsem
I would do it over and over again
Bunu tekrar tekrar yapardım
I found you
seni buldum
Just like the land that bares the name Africa
Afrika adını taşıyan arazi gibi
True love is on my mind
Gerçek aşk aklımda
I found you
seni buldum
I don’t wanna wait today for something
Bugün bir şey beklemek istemiyorum
That might never ever show its face again
Bu asla yüzünü bir daha göstermeyebilir
I found you
seni buldum

I open my eyes each morning I rise
Her sabah gözlerimi açarım yükselirim
To find the truth that
Gerçeği bulmak için
I found you
seni buldum

Published
Categorized as Turkish