NF – Paid My Dues lời bài hát phiên âm tiếng việt

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewNhấp chuột, nhấp chuột, nhấp chuột, họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được một vài Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesĐánh dấu, đánh dấu, đánh dấu, đó là âm thanh trước khi đầu tôi… Continue reading NF – Paid My Dues lời bài hát phiên âm tiếng việt

Published
Categorized as Vietnamese Tagged

NF – Paid My Dues şarkı sözleri türkçe çeviri

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewTıklamalar, tıklamalar, tıklamalar, birkaç elde etmek için her şeyi yapacaklardır Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesKene, kene, kene, aklım patlamadan önceki ses Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsİstifa et, istifa et, istifa et,… Continue reading NF – Paid My Dues şarkı sözleri türkçe çeviri

Published
Categorized as Turkish Tagged

NF – Paid My Dues เนื้อเพลง แปล ภาษา ไทย

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewคลิก, คลิก, คลิก, พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ไม่กี่ Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesเห็บเห็บเห็บนั่นคือเสียงก่อนที่หัวของฉันจะระเบิด Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsออกจากเลิกออกมองที่ฐานของคุณ Quick, quick, quick, here the critics come, it’s time to goเร็วเร็วและรวดเร็วนักวิจารณ์ที่นี่มาถึงเวลาแล้ว I read your article, it kinda… Continue reading NF – Paid My Dues เนื้อเพลง แปล ภาษา ไทย

Published
Categorized as Thai Tagged

NF – Paid My Dues Letras Traducción en Español

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewClics, clics, clics, harán cualquier cosa para obtener algunos Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesTic, tic, tic, ese es el sonido antes de que mi cabeza explote Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsDeja,… Continue reading NF – Paid My Dues Letras Traducción en Español

Published
Categorized as Spanish Tagged

NF – Paid My Dues Text Piesne Preklad v Slovensky

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewKliknutia, kliknutia, kliknutia, urobia čokoľvek, aby získali pár Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesKliešte, kliešte, kliešte, to je zvuk skôr, ako mi vybuchne hlava Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsPrestať, prestať, prestať, pozrite… Continue reading NF – Paid My Dues Text Piesne Preklad v Slovensky

Published
Categorized as Slovak Tagged

NF – Paid My Dues Тексты песен перевод на русский

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewЩелчки, щелчки, щелчки, они сделают все, чтобы получить несколько Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesТик, тик, тик, это звук, прежде чем моя голова взорвется Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsВыйди, выйди, выйди, посмотри… Continue reading NF – Paid My Dues Тексты песен перевод на русский

Published
Categorized as Russian Tagged

NF – Paid My Dues Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewClicuri, clicuri, clicuri, vor face orice pentru a obține câteva Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesTick, tick, tick, acesta este sunetul înainte să-mi explodeze capul Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsRenunță, renunță, renunță,… Continue reading NF – Paid My Dues Versuri Traduse în Română

Published
Categorized as Romanian Tagged

NF – Paid My Dues Letras Tradução em Português

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewCliques, cliques, cliques, eles farão qualquer coisa para obter alguns Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesCarrapato, carrapato, carrapato, esse é o som antes que minha cabeça exploda Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsSaia,… Continue reading NF – Paid My Dues Letras Tradução em Português

Published
Categorized as Portuguese Tagged

NF – Paid My Dues Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a fewKliknięcia, kliknięcia, kliknięcia, zrobią wszystko, aby zdobyć kilka Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodesTik, tik, tik, to dźwięk, zanim wybuchnie mi głowa Quit, quit, quit, look at you up on your pedestalsPrzestań, przestań, przestań, spójrz na siebie… Continue reading NF – Paid My Dues Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Published
Categorized as Polish Tagged

NF – Paid My Dues 한국어 가사 번역

Watch this video on YouTube Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a few클릭 수, 클릭 수, 클릭 수 Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodes똑딱 똑딱 내 머릿속이 터지기 전의 소리 Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals종료, 종료, 종료, 받침대에서 당신을 봐 Quick, quick, quick, here… Continue reading NF – Paid My Dues 한국어 가사 번역

Published
Categorized as Korean Tagged