Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Cardigan Songtekst Vertaling

Vintage tee, brand new phone
Vintage t-shirt, gloednieuwe mobiele telefoon
High heels on cobblestones
Hoge hakken op kasseien
When you are young, they assume you know nothing
Als je jong bent, gaan ze ervan uit dat je niets weet
Sequined smile, black lipstick
Glanzende glimlach, zwarte lippenstift
Sensual politics
Sensuele politiek
When you are young, they assume you know nothing
Als je jong bent, gaan ze ervan uit dat je niets weet

But I knew you
Maar ik kende je
Dancin’ in your Levi’s
Dansen in je Levi’s broek
Drunk under a streetlight, I
Gedronken onder een straatlantaarn
I knew you
Ik kende jou
Hand under my sweatshirt
Hand onder mijn sweatshirt
Baby, kiss it better, I
Baby, kus het beter

And when I felt like I was an old cardigan
En toen ik het gevoel had dat ik een oude trui was met lange mouwen
Under someone’s bed
Onder iemands bed
You put me on and said I was your favorite
Je zette me op en zei dat ik je favoriet was

A friend to all is a friend to none
Een vriend voor iedereen is een vriend voor niemand
Chase two girls, lose the one
Achtervolg twee meisjes, verlies die
When you are young, they assume you know nothing
Als je jong bent, gaan ze ervan uit dat je niets weet
But I knew you
Maar ik kende je
Playing hide-and-seek and
Verstoppertje spelen en
Giving me your weekends, I
Geef me je weekenden
I knew you
Ik kende jou
Your heartbeat on the High Line
Je hartslag op de High Line
Once in twenty lifetimes, I
Eens in de twintig levens

And when I felt like I was an old cardigan
En toen ik het gevoel had dat ik een oude trui was met lange mouwen
Under someone’s bed
Onder iemands bed
You put me on and said I was your favorite
Je zette me op en zei dat ik je favoriet was

To kiss in cars and downtown bars
Kussen in auto’s en bars in het centrum
Was all we needed
Was alles wat we nodig hadden
You drew stars around my scars
Je tekende sterren om mijn littekens
But now I’m bleedin’
Maar nu bloed ik

‘Cause I knew you
omdat ik je kende
Steppin’ on the last train
Stap op de laatste trein
Marked me like a bloodstain, I
Markeerde me als een bloedvlek
I knew you
Ik kende jou
Tried to change the ending
Ik heb geprobeerd het einde te veranderen
Peter losing Wendy, I
Peter verliest een vriend
I knew you
Ik kende jou
Leavin’ like a father
Weggaan als een vader
Running like water, I
Rennen als water
And when you are young, they assume you know nothing
En als je jong bent, gaan ze ervan uit dat je niets weet
But I knew you’d linger like a tattoo kiss
Maar ik wist dat je zou blijven hangen als een tatoeage-kus
I knew you’d haunt all of my what-ifs
Ik wist dat je al mijn vragen zou achtervolgen
The smell of smoke would hang around this long
De geur van rook zou zo lang blijven hangen
‘Cause I knew everything when I was young
omdat ik alles wist toen ik jong was
I knew I’d curse you for the longest time
Ik wist dat ik je het langst zou vervloeken
Chasin’ shadows in the grocery line
Schaduwen jagen in de supermarktlijn
I knew you’d miss me once the thrill expired
Ik wist dat je me zou missen als de spanning voorbij was
And you’d be standin’ in my front porch light
En je zou in mijn veranda licht staan
And I knew you’d come back to me
En ik wist dat je bij me terug zou komen
You’d come back to me
je zou bij mij terugkomen
And you’d come back to me
En je zou bij me terugkomen
And you’d come back
En je zou terugkomen

And when I felt like I was an old cardigan
En toen ik het gevoel had dat ik een oude trui was met lange mouwen
Under someone’s bed
Onder iemands bed
You put me on and said I was your favorite
Je zette me op en zei dat ik je favoriet was