Taylor Swift – Cornelia Street şarkı sözleri türkçe çeviri

We were in the backseat
Arka koltuktaydık
Drunk on something stronger than the drinks in the bar
Bardaki içeceklerden daha güçlü bir şey içti
“I rent a place on Cornelia Street”
“Cornelia Caddesi’nde yer kiraladım”
I said casually in the car
Raslantı arabada dedim
We were a fresh page on the desk
Masanın üzerinde yeni bir sayfa olduk
Filling in the blanks as we go
Gibi boşlukları doldurmak
As if the street lights pointed in an arrow head
Sokak lambaları sanki ok ucu ile işaret ediyormuş gibi
Leading us home
Bizi eve yönlendirmek

I hope I never lose you, hope it never ends
Umarım seni asla kaybetmem, umarım asla bitmez
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
That’s the kinda heartbreak time could never mend
Bu, o zaman asla tamir edemeyeceğin türden bir kalp krizi.
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
And baby, I get mystified by how this city screams your name
Ve bebeğim, bu şehrin adını nasıl bağırdığını duyduğumda şok oldum
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
Ve bebeğim, eğer uzaklara gidersen çok korkuyorum
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem

Windows swung right open, autumn air
Pencereler sağa açıldı, sonbahar havası
Jacket ’round my shoulders is yours
Omuzlarımın etrafındaki ceket senin
We bless the rains on Cornelia Street
Cornelia Caddesi’ndeki yağmurları kutlarız.
Memorize the creaks in the floor
Yerdeki lekeleri ezberleyin
Back when we were card sharks, playing games
Oyun oynadığımızda
I thought you were leading me on
Beni yönlendirdiğini sanıyordum
I packed my bags, left Cornelia Street
Çantalarımı topladım, Cornelia Sokağı’ndan ayrıldım.
Before you even knew I was gone
Gittiğimi bile bilmeden

But then you called, showed your hand
Ama sonra aradın, elini gösterdin
I turned around before I hit the tunnel
Tünele ulaşmadan döndüm
Sat on the roof, you and I
Çatıda oturduk, sen ve ben

I hope I never lose you, hope it never ends
Umarım seni asla kaybetmem, umarım asla bitmez
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
That’s the kinda heartbreak time could never mend
Bu zamanın tamir edemeyeceği türden bir kalp krizi.
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
And baby, I get mystified by how this city screams your name
Ve bebeğim, bu şehrin adını nasıl bağırdığını duyduğumda şok oldum
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
Ve bebeğim, eğer uzaklara gidersen çok korkuyorum
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem

You hold my hand on the street
Elimi sokakta tutuyorsun
Walk me back to that apartment
Beni o daireye geri götür
Years ago, we were just inside
Yıllar önce, sadece içerideydik
Barefoot in the kitchen
Mutfakta yalınayak
Sacred new beginnings
Kutsal yeni başlangıçlar
That became my religion, listen
Bu benim dinim oldu, dinle

I hope I never lose you
Umarım seni asla kaybetmem
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
Oh, never again
Oh, bir daha asla
And baby, I get mystified by how this city screams your name
Ve bebeğim, bu şehrin adını nasıl bağırdığını duyduğumda şok oldum
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
Ve bebeğim, eğer uzaklara gidersen çok korkuyorum
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem

I don’t wanna lose you (Hope it never ends)
Seni kaybetmek istemiyorum (umarım asla bitmez)
I’d never walk Cornelia Street again
Cornelia Caddesi’ne bir daha asla yürüyemem
I don’t wanna lose you (Yeah)
Seni kaybetmek istemiyorum (evet)

“I rent a place on Cornelia Street”
“Cornelia Caddesi’nde yer kiraladım”
I said casually in the car
Raslantı arabada dedim