Taylor Swift – Cornelia Street Songtekst Vertaling in Nederlands

We were in the backseat
We zaten op de achterbank
Drunk on something stronger than the drinks in the bar
Dronken op iets sterkers dan de drankjes in de bar
“I rent a place on Cornelia Street”
“Ik heb een huis gehuurd op Cornelia Street”
I said casually in the car
Zei ik nonchalant in de auto
We were a fresh page on the desk
We waren een nieuwe pagina op het bureau
Filling in the blanks as we go
We vullen de lege plekken in
As if the street lights pointed in an arrow head
Alsof de straatlantaarns in een pijlpunt wijzen
Leading us home
Ons naar huis begeleiden

I hope I never lose you, hope it never ends
Ik hoop dat ik je nooit verlies, hoop dat het nooit eindigt
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
That’s the kinda heartbreak time could never mend
Dat is het soort hartzeer dat de tijd nooit kon repareren
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
And baby, I get mystified by how this city screams your name
En schat, ik word geschokt door hoe deze stad je naam schreeuwt
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
En schat, ik ben zo bang voor als je ooit wegloopt
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen

Windows swung right open, autumn air
Ramen zwaaiden recht open, herfstlucht
Jacket ’round my shoulders is yours
De jas om mijn schouders is van jou
We bless the rains on Cornelia Street
We zegenen de regen op Cornelia Street
Memorize the creaks in the floor
Onthoud de kraken in de vloer
Back when we were card sharks, playing games
Toen we games speelden
I thought you were leading me on
Ik dacht dat je me zou leiden
I packed my bags, left Cornelia Street
Ik pakte mijn koffers, verliet Cornelia Street
Before you even knew I was gone
Voordat je het wist, was ik al weg

But then you called, showed your hand
Maar toen belde je, liet je je hand zien
I turned around before I hit the tunnel
Ik draaide me om voordat ik de tunnel bereikte
Sat on the roof, you and I
Zat op het dak, jij en ik

I hope I never lose you, hope it never ends
Ik hoop dat ik je nooit verlies, hoop dat het nooit eindigt
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
That’s the kinda heartbreak time could never mend
Dat is het soort hartzeer dat de tijd nooit kon repareren
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
And baby, I get mystified by how this city screams your name
En schat, ik word geschokt door hoe deze stad je naam schreeuwt
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
En schat, ik ben zo bang voor als je ooit wegloopt
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen

You hold my hand on the street
Je houdt mijn hand op straat
Walk me back to that apartment
Breng me terug naar dat appartement
Years ago, we were just inside
Jaren geleden waren we net binnen
Barefoot in the kitchen
Op blote voeten in de keuken
Sacred new beginnings
Heilig nieuw begin
That became my religion, listen
Dat werd mijn religie, luister

I hope I never lose you
Ik hoop dat ik je nooit verlies
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
Oh, never again
Oh, nooit meer
And baby, I get mystified by how this city screams your name
En schat, ik word geschokt door hoe deze stad je naam schreeuwt
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
En schat, ik ben zo bang voor als je ooit wegloopt
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen

I don’t wanna lose you (Hope it never ends)
Ik wil je niet verliezen (hoop dat het nooit eindigt)
I’d never walk Cornelia Street again
Ik zou Cornelia Street nooit meer lopen
I don’t wanna lose you (Yeah)
Ik wil je niet kwijt (ja)

“I rent a place on Cornelia Street”
“Ik heb een huis gehuurd op Cornelia Street”
I said casually in the car
Zei ik nonchalant in de auto