Taylor Swift – Cruel Summer dalszöveg fordítás magyarul

(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(igen igen igen igen)

Fever dream high in the quiet of the night
Álom magasan az éjszakai csendben
You know that I caught it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Tudod, hogy elkaptam (Ó igen, igazad van, azt akarom)
Bad, bad boy, shiny toy with a price
Rossz, rossz fiú, fényes játék áron
You know that I bought it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Tudod, hogy vettem (Ó igen, igazad van, akarom)

Killing me slow, out the window
Lassan öl meg az ablakon
I’m always waiting for you to be waiting below
Mindig várlak rád
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Az ördög dobja a kocka, az angyal a szemét
What doesn’t kill me makes me want you more
Ami nem öl meg, arra készteti engem

And it’s new, the shape of your body
És ez új, a test alakja
It’s blue, the feeling I’ve got
Kék, az érzésem
And it’s ooh, whoa oh
És ez jó
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
It’s cool, that’s what I tell ’em
Hűvös, ezt mondom nekik
No rules, unbreakable heaven
Nincs szabály, törhetetlen paradicsom
But ooh, whoa oh
De lassítson le
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
With you
Veled

Hang your head low in the glow of the vending machine
Várja le alacsonyan a fejét az automatából
I’m not buying (Oh yeah, you’re right, I want it)
Nem vásárolok (Ó igen, igazad van, azt akarom)
You say that we’ll just screw it up in these trying times
Azt mondod, hogy mi csak megcsavarjuk ezeket a nehéz időket
We’re not trying (Oh yeah, you’re right, I want it)
nem próbálunk (Ó igen, igazad van, én akarom)

So cut the headlights, summer’s a knife
Tehát vágja le a fényszórókat, a nyár kés
I’m always waiting for you just to cut to the bone
Mindig arra várlak, hogy csak a csontozatot vágja meg
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Az ördög dobja a kocka, az angyal a szemét
And if I bleed, you’ll be the last to know
És ha vérzem, akkor utoljára megtudhatod

Oh, it’s new, the shape of your body
Ó, ez új, a test alakja
It’s blue, the feeling I’ve got
Kék, az érzésem
And it’s ooh, whoa oh
És ez ó, nyugodj meg
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
It’s cool, that’s what I tell ’em
Hűvös, ezt mondom nekik
No rules, unbreakable heaven
Nincs szabály, megszakíthatatlan ég
But ooh, whoa oh
De nyugodj meg
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
With you
Veled

I’m drunk in the back of the car
Részeg vagyok az autó hátsó részében
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
És sírtam, mint egy baba hazajövő baba
Said I’m fine, but it wasn’t true
Azt mondtam, hogy jól vagyok, de nem igaz
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nem akarok titkokat őrizni, csak hogy megőrzhessek téged
And I snuck in through the garden gate
És a kertkapun keresztül beléptem a házba
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Aznap nyáron minden este, csak hogy lezárjam a sorsomat
And I screamed for whatever it’s worth
És sikoltottam bármiért, ami érdemes
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
“Szeretlek” Nem ez a legrosszabb dolog, amit valaha hallottál?
He looks so pretty like a devil
Olyan csinos, mint egy ördög

And it’s new, the shape of your body
Ó, ez új, a test alakja
It’s blue, the feeling I’ve got
Kék, az érzésem
And it’s ooh, whoa oh
És ez ó, nyugodj meg
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
It’s cool, that’s what I tell ’em
Hűvös, ezt mondom nekik
No rules, unbreakable heaven
Nincs szabály, megszakíthatatlan ég
But ooh, whoa oh
De nyugodj meg
It’s a cruel summer
Kegyetlen nyár
With you
Veled

I’m drunk in the back of the car
Részeg vagyok az autó hátsó részében
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
És sírtam, mint egy baba hazajövő baba
Said I’m fine, but it wasn’t true
Azt mondtam, hogy jól vagyok, de nem igaz
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nem akarok titkokat őrizni, csak hogy megőrzhessek téged
And I snuck in through the garden gate
És a kertkapun keresztül beléptem a házba
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Aznap nyáron minden este, csak hogy lezárjam a sorsomat
And I screamed for whatever it’s worth
És sikoltottam bármiért, ami érdemes
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
“Szeretlek” Nem ez a legrosszabb dolog, amit valaha hallottál?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(igen igen igen igen)