Taylor Swift – Cruel Summer Text Písně Překlad v Český

(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(ano, ano, ano, ano)

Fever dream high in the quiet of the night
Vysoký sen v tichu noci
You know that I caught it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Víte, že jsem to chytil (Ach ano, máte pravdu, chci to)
Bad, bad boy, shiny toy with a price
Špatný, zlý chlapec, lesklá hračka s cenou
You know that I bought it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Víte, že jsem to koupil (Ach ano, máte pravdu, chci to)

Killing me slow, out the window
Pomalu mě zabíjí z okna
I’m always waiting for you to be waiting below
Vždy na tebe čekám
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Ďábel hodí kostkami, anděl obrátí oči
What doesn’t kill me makes me want you more
To, co mě nezabije, mě nutí chtít víc

And it’s new, the shape of your body
A je to nový tvar těla
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, který mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to dobré
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to jim říkám
No rules, unbreakable heaven
Žádná pravidla, nerozbitný ráj
But ooh, whoa oh
Ale zpomalte
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
With you
S tebou

Hang your head low in the glow of the vending machine
Zavěste hlavu nízko do žáru prodejního automatu
I’m not buying (Oh yeah, you’re right, I want it)
Nekupuji (Ach ano, máte pravdu, chci to)
You say that we’ll just screw it up in these trying times
Říkáte, že to v těchto těžkých dobách jen zkusíme
We’re not trying (Oh yeah, you’re right, I want it)
nesnažíme se (Ach ano, máte pravdu, chci to)

So cut the headlights, summer’s a knife
Odřízněte světlomety, léto je nůž
I’m always waiting for you just to cut to the bone
Vždycky na tebe čekám, abys se nakrájel na kost
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Ďábel hodí kostkami, anděl obrátí oči
And if I bleed, you’ll be the last to know
A pokud krvácím, budeš to poslední vědět

Oh, it’s new, the shape of your body
Oh, je to nové, tvar vašeho těla
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, který mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to oh, uklidni se
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to jim říkám
No rules, unbreakable heaven
Žádná pravidla, nerozbitné nebe
But ooh, whoa oh
Ale uklidni se
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
With you
S tebou

I’m drunk in the back of the car
Jsem opilý v zadní části auta
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
A plakala jsem jako dítě přicházející domů z baru
Said I’m fine, but it wasn’t true
Řekl jsem, že jsem v pořádku, ale nebyla to pravda
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nechci si uchovávat tajemství, jen abych vás udržel
And I snuck in through the garden gate
A vešel jsem do domu přes zahradní bránu
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Každou noc toho léta, jen abych utěsnil můj osud
And I screamed for whatever it’s worth
A křičela jsem za to, co stojí za to
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
„Miluji tě,“ není to to nejhorší, co jsi kdy slyšel?
He looks so pretty like a devil
Vypadá tak pěkně jako ďábel

And it’s new, the shape of your body
Oh, je to nové, tvar vašeho těla
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, který mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to oh, uklidni se
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to jim říkám
No rules, unbreakable heaven
Žádná pravidla, nerozbitné nebe
But ooh, whoa oh
Ale uklidni se
It’s a cruel summer
Je to kruté léto
With you
S tebou

I’m drunk in the back of the car
Jsem opilý v zadní části auta
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
A plakala jsem jako dítě přicházející domů z baru
Said I’m fine, but it wasn’t true
Řekl jsem, že jsem v pořádku, ale nebyla to pravda
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nechci si uchovávat tajemství, jen abych vás udržel
And I snuck in through the garden gate
A vešel jsem do domu přes zahradní bránu
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Každou noc toho léta, jen abych utěsnil můj osud
And I screamed for whatever it’s worth
A křičela jsem za to, co stojí za to
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
„Miluji tě,“ není to to nejhorší, co jsi kdy slyšel?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(ano, ano, ano, ano)