Taylor Swift – Daylight Songtekst Vertaling in Nederlands

My love was as cruel as the cities I lived in
Mijn liefde was zo wreed als de steden waar ik woonde
Everyone looked worse in the light
Iedereen zag er slechter uit in het licht
There are so many lines that I’ve crossed unforgiven
Er zijn zoveel lijnen die ik onverzettelijk heb overschreden
I’ll tell you the truth, but never goodbye
Ik zal je de waarheid vertellen, maar nooit tot ziens

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
Ik wil nergens anders naar kijken, nu ik je zag
I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
Ik wil aan niets anders denken nu ik aan je dacht
I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night
Ik heb twintig jaar in de donkere nacht geslapen
And now I see daylight, I only see daylight
En nu zie ik daglicht, ik zie alleen daglicht

Luck of the draw only draws the unlucky
Het geluk trekt alleen de pech
And so I became the b*tt of the joke
En zo werd ik het grapje
I wounded the good and I trusted the wicked
Ik heb het goede verwond en ik vertrouwde de slechte
Clearing the air, I breathed in the smoke
Ik ruim de lucht op die ik de rook inademde
Maybe you ran with the wolves and refused to settle down
Misschien rende je met de wolven en weigerde je te settelen
Maybe I’ve stormed out of every single room in this town
Misschien ben ik uit elke kamer in deze stad bestormd
Threw out our cloaks and our daggers because it’s morning now
Gooide onze mantels en onze dolken weg omdat het nu ochtend is
It’s brighter now, now
Het is nu helderder

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
Ik wil nergens anders naar kijken, nu ik je zag
(I can never look away)
(Ik kan nooit wegkijken)
I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
Ik wil aan niets anders denken nu ik aan je dacht
(Things will never be the same)
(Dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn)
I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night
Ik heb twintig jaar in de donkere nacht geslapen
(Now I’m wide awake)
(Nu ben ik klaarwakker)
And now I see daylight (Daylight), I only see daylight (Daylight)
En nu zie ik daglicht (daglicht), ik zie alleen daglicht (daglicht)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Ik zie alleen daglicht
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Ik zie alleen daglicht

And I can still see it all (In my mind)
En ik kan het nog steeds allemaal in mijn gedachten zien
All of you, all of me (Intertwined)
Jullie en ik zijn allemaal gek
I once believed love would be (Black and white)
Ik geloofde ooit dat liefde zwart en wit zou zijn
But it’s golden (Golden)
Maar het is goud
And I can still see it all (In my head)
En ik kan het nog steeds allemaal in mijn hoofd zien
Back and forth from New York (Singing in your bed)
Heen en weer vanuit New York zingend in je bed
I once believed love would be (Burning red)
Ik geloofde ooit dat liefde rood zou branden
But it’s golden
Maar het is goud
Like daylight, like daylight
Zoals daglicht, zoals daglicht
Like daylight, daylight
Zoals daglicht, daglicht

I don’t wanna look at anything else now that I saw you
Ik wil nergens anders naar kijken, nu ik je zag
(I can never look away)
(Ik kan nooit wegkijken)
And I don’t wanna think of anything else now that I thought of you
En ik wil aan niets anders denken nu ik aan je dacht
(Things will never be the same)
(Dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn)
I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night
Ik heb twintig jaar in de donkere nacht geslapen
(Now I’m wide awake)
(Nu ben ik wakker)
And now I see daylight (I see daylight), I only see daylight (Ah)
En nu zie ik daglicht (ik zie daglicht), ik zie alleen daglicht
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Ik zie alleen daglicht
I only see daylight, daylight, daylight, daylight (Ah)
Ik zie alleen daglicht
(And I can still see it all)
(En ik kan het nog steeds zien)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Ik zie alleen daglicht
(And I can still see it all, back and forth from New York)
(En ik kan het nog steeds allemaal zien, heen en weer vanuit New York)
I only see daylight, daylight, daylight, daylight
Ik zie alleen daglicht
(I once believed love would be burning red)
(Ik heb ooit geloofd dat liefde rood zou branden)

Like daylight
Zoals daglicht
It’s golden like daylight
Het is goudachtig als daglicht
You gotta step into the daylight and let it go
Je moet in het daglicht stappen en het loslaten
Just let it go, let it go
Gewoon laten gaan

I wanna be defined by the things that I love
Ik wil worden bepaald door de dingen waar ik van hou
Not the things I hate
Niet de dingen die ik haat
Not the things that I’m afraid of, I’m afraid of
Niet de dingen waar ik bang voor ben, ik ben bang voor
Not the things that haunt me in the middle of the night
Niet de dingen die me midden in de nacht achtervolgen
I, I just think that
Ik denk dat gewoon
You are what you love
Je bent wat je liefhebt