Taylor Swift – Death By A Thousand Cuts Songtekst Vertaling in Nederlands

My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn
My, my, my, my
Mijn, mijn, mijn, mijn

Saying goodbye is death by a thousand cuts
Afscheid nemen is als een dood met duizend delen
Flashbacks waking me up
Flashbacks maken me wakker
I get drunk, but it’s not enough
Ik word dronken, maar het is niet genoeg
’Cause the morning comes and you’re not my baby
omdat de ochtend komt en jij niet mijn baby bent
I look through the windows of this love
Ik kijk door de ramen van deze liefde
Even though we boarded them up
Ook al hebben we ze ingescheept
Chandelier still flickering here
Kroonluchter flikkert hier nog steeds
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
omdat ik niet kan doen alsof het goed is als dat niet zo is
It’s death by a thousand cuts
Het is de dood met duizend bezuinigingen

I dress to kill my time, I take the long way home
Ik kleed me om mijn tijd te doden, ik neem een ​​lange weg naar huis
I ask the traffic lights if it’ll be alright
Ik vraag de verkeerslichten of het wel goed komt
They say, “I don’t know”
Ze zeggen: “Ik weet het niet”
And what once was ours is no one’s now
En wat ooit van ons was, is nu niemand meer
I see you everywhere, the only thing we share
Ik zie je overal, het enige dat we delen
Is this small town
Is dit kleine stadje
You said it was a great love, one for the ages
Je zei dat het een grote liefde was
But if the story’s over, why am I still writing pages?
Maar als het verhaal voorbij is, waarom schrijf ik dan nog steeds pagina’s?

Saying goodbye is death by a thousand cuts
Afscheid nemen is als een dood met duizend delen
Flashbacks waking me up
Flashbacks maken me wakker
I get drunk, but it’s not enough
Ik word dronken, maar het is niet genoeg
’Cause the morning comes and you’re not my baby
omdat de ochtend komt en jij niet mijn baby bent
I look through the windows of this love
Ik kijk door de ramen van deze liefde
Even though we boarded them up
Ook al hebben we ze ingescheept
Chandelier still flickering here
Kroonluchter flikkert hier nog steeds
’Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
omdat ik niet kan doen alsof het goed is als dat niet zo is
It’s death by a thousand cuts
Het is de dood met duizend bezuinigingen

My heart, my hips, my body, my love
Mijn hart, mijn heupen, mijn lichaam, mijn liefde
Tryna find a part of me that you didn’t touch
probeerde een deel van mij te vinden dat je niet hebt aangeraakt
Gave up on me like I was a bad dr*g
Ik heb me opgegeven alsof ik een slechte zaak was
Now I’m searching for signs in a haunted club
Nu ben ik op zoek naar borden in een spookachtige club
Our songs, our films, united, we stand
Onze liedjes, onze films, verenigd, we staan
Our country, guess it was a lawless land
Ons land, denk dat het een wetteloos land was
Why are my fears at the touch of your hands?
Waarom zijn mijn angsten binnen handbereik?
Paper cut stains from my paper-thin plans
Papier sneed vlekken van mijn dunne plannen
My time, my wine, my spirit, my trust
Mijn tijd, mijn wijn, mijn geest, mijn vertrouwen
Tryna find a part of me you didn’t take up
probeerde een deel van mij te vinden dat je niet hebt opgenomen
Gave you so much, but it wasn’t enough
Ik heb je zoveel gegeven, maar het was niet genoeg
But I’ll be alright, it’s just a thousand cuts
Maar ik red me wel, het zijn maar duizend bezuinigingen

I get drunk, but it’s not enough
Ik word dronken, maar het is niet genoeg
‘Cause you’re not my baby
omdat je niet mijn baby bent
I look through the windows of this love
Ik kijk door de ramen van deze liefde
Even though we boarded them up
Ook al hebben we ze ingescheept
Chandelier still flickering here
Kroonluchter flikkert hier nog steeds
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
omdat ik niet kan doen alsof het goed is als dat niet zo is
No, it’s not
Nee dat is het niet
It’s death by a thousand cuts (You didn’t touch)
Het is de dood met duizend sneden (je hebt het niet aangeraakt)

Tryna find a part of me that you didn’t touch
probeerde een deel van mij te vinden dat je niet hebt aangeraakt
My body, my love, my trust (It’s death by a thousand cuts)
Mijn lichaam, mijn liefde, mijn vertrouwen (het is de dood met duizend sneden)
But it wasn’t enough, it wasn’t enough, no, no
Maar het was niet genoeg, het was niet genoeg, nee, nee

I take the long way home
Ik neem een ​​lange weg naar huis
I ask the traffic lights if it’ll be alright
Ik vraag de verkeerslichten of het wel goed komt
They say, “I don’t know”
Ze zeggen: “Ik weet het niet”