Taylor Swift – False God şarkı sözleri türkçe çeviri

We were crazy to think
Düşünmek için deliydik
Crazy to think that this could work
Bunun işe yarayabileceğini düşünmek delice
Remember how I said I’d die for you?
Senin için öleceğimi söylediğimi hatırlıyor musun?
We were stupid to jump
Atlamak için aptaldık
In the ocean separating us
Bizi ayıran okyanusta
Remember how I’d lie to you?
Sana nasıl yalan söyleyeceğimi hatırlıyor musun?

And I can’t talk to you when you’re like this
Ve böyle olduğunda seninle konuşamam
Staring out the window like I’m not your favorite town
En sevdiğin kasaba değilim gibi pencereden dışarı bakıyorum
I’m New York City, I’d still do it for you, babe
Ben New York’um, hala senin için yaparım bebeğim
They all warned us about times like this
Hepsi bizi böyle zamanlar konusunda uyardı
They say the road gets hard and you get lost
Yolun zorlaştığını ve kaybolduğunu söylüyorlar
When you’re led by blind faith, blind faith
Kör inancın öncülüğünde

But we might just get away with it
Ama sadece bununla kaçabiliriz
Religion’s in your lips
Din dudaklarında
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
We’d still worship
Hala ibadet ederdik
We might just get away with it
Sadece onunla kaçabiliriz
The altar is my hips
Sunak kalçalarım
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
We’d still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık
We’d still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık
We’d still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık

I know heaven’s a thing
Cennetin bir şey olduğunu biliyorum
I go there when you touch me, honey
Bana dokunduğun zaman oraya giderim tatlım
Hell is when I fight with you
Cehennem seninle kavga ettiğimde
But we can patch it up good
Ama iyi yayabiliriz
Make confessions and we’re begging for forgiveness
İtiraflarda bulun ve affetmek için yalvarıyoruz
Got the wine for you
Senin için şarap aldım

And you can’t talk to me when I’m like this
Ve ben böyle olduğumda benimle konuşamazsın
Daring you to leave me just so I can try and scare you
Beni terk etmeye cesaret edersen seni korkutmayı deneyebilirim
You’re the West Village
sen batı köyüsün
You still do it for me, babe
Hala benim için yapıyorsun bebeğim
They all warned us about times like this
Hepsi bizi böyle zamanlar konusunda uyardı
They say the road gets hard and you get lost
Yolun zorlaştığını ve kaybolduğunu söylüyorlar
When you’re led by blind faith, blind faith
Kör inancın öncülüğünde

But we might just get away with it
Ama sadece bununla kaçabiliriz
Religion’s in your lips
Din dudaklarında
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
We’d still worship
Hala ibadet ederdik
We might just get away with it
Sadece onunla kaçabiliriz
The altar is my hips
Sunak kalçalarım
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
We’d still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık
We’d still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık
We’d still worship this love, ah
Bu aşka yine de tapınırdık

Still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
Even if it’s a false god
Sahte bir tanrı olsa bile
Still worship this love
Bu aşka yine de tapınırdık