Taylor Swift – I Forgot That You Existed şarkı sözleri türkçe çeviri

How many days did I spend thinking
Kaç gün düşünerek geçirdim
‘Bout how you did me wrong, wrong, wrong?
Beni nasıl yanlış yaptın?
Lived in the shade you were throwing
Attığın gölgede yaşadı
‘Til all of my sunshine was gone, gone, gone
güneş ışığım bitene kadar
And I couldn’t get away from ya
Ve senden kaçamadım
In my feelings more than Drake, so yeah
Duygularımda Drake’den daha çok, yani evet
Your name on my lips, tounge-tied
Adın dudaklarımda, dile bağlı
Free rent, living in my mind
Ücretsiz kira, aklımda yaşamak

But then something happened one magical night
Ama sonra büyülü bir gecede bir şeyler oldu.

I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
And I thought that it would kill me, but it didn’t
Ve beni öldüreceğini düşündüm ama olmadı
And it was so nice
Ve çok güzeldi
So peaceful and quiet
Çok huzurlu ve sessiz
I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Bu aşk değil, nefret değil, sadece ilgisizlik
I forgot that you
Senin var olduğunu unuttum

Got out some popcorn
Biraz patlamış mısır çıktı
As soon as my rep started going down, down, down
Şöhretim düşerse
Laughed on the school yard
Okul bahçesinde güldüm
As soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground
Yere tökezler sokmaz
And I would’ve stuck around for ya
Ve senin için kalırdım
Would’ve fought the whole town, so yeah
Bütün kasaba ile savaşacaktım, yani evet
Would’ve been right there, front row
Tam orada olurdum, ön sırada
Even if nobody came to your show
Şovuna kimse gelmediyse bile

But you showed who you are, then one magical night
Ama kim olduğunu gösterdin, sonra büyülü bir gece

I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
And I thought that it would kill me, but it didn’t
Ve beni öldüreceğini düşündüm ama olmadı
And it was so nice
Ve çok güzeldi
So peaceful and quiet
Çok huzurlu ve sessiz
I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Bu aşk değil, nefret değil, sadece ilgisizlik
I forgot that you
Senin var olduğunu unuttum

Sent me a clear message
Bana net bir mesaj gönderdi
Taught me some hard lessons
Bana zor dersler verdi
I just forget what they were
Sadece ne olduklarını unuttum
It’s all just a blur
Hepsi sadece bir bulanıklık

I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
And I thought that it would kill me, but it didn’t
Ve beni öldüreceğini düşündüm, ama olmadı
And it was so nice
Ve çok güzeldi
So peaceful and quiet
Çok huzurlu ve sessiz
I forgot that you existed
Senin var olduğunu unuttum
I did, I did, I did
Yaptım, yaptım, yaptım
It isn’t hate, it’s just indifference
Nefret değil, sadece ilgisizlik
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Bu aşk değil, nefret değil, sadece ilgisizlik
So, yeah
Yani evet