Taylor Swift – I Forgot That You Existed Songtekst Vertaling in Nederlands

How many days did I spend thinking
Hoeveel dagen heb ik besteed aan denken
‘Bout how you did me wrong, wrong, wrong?
over hoe je me verkeerd hebt gedaan?
Lived in the shade you were throwing
Woonde in de schaduw die je gooide
‘Til all of my sunshine was gone, gone, gone
tot al mijn zonneschijn verdwenen was
And I couldn’t get away from ya
En ik kon niet bij je wegkomen
In my feelings more than Drake, so yeah
In mijn gevoel meer dan Drake, dus ja
Your name on my lips, tounge-tied
Je naam staat op mijn lippen, vastgebonden aan de tong
Free rent, living in my mind
Gratis huur, levend in mijn gedachten

But then something happened one magical night
Maar toen gebeurde er iets in één magische nacht

I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
And I thought that it would kill me, but it didn’t
En ik dacht dat het me zou doden, maar dat deed het niet
And it was so nice
En het was zo leuk
So peaceful and quiet
Zo vredig en stil
I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Het is geen liefde, het is geen haat, het is gewoon onverschilligheid
I forgot that you
Ik was vergeten dat je bestond

Got out some popcorn
Heb wat popcorn gepakt
As soon as my rep started going down, down, down
Zodra mijn reputatie daalde
Laughed on the school yard
Ik lachte op het schoolplein
As soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground
Zodra ik op de grond strompelde
And I would’ve stuck around for ya
En ik zou voor je gebleven zijn
Would’ve fought the whole town, so yeah
Ik zou de hele stad hebben gevochten, dus ja
Would’ve been right there, front row
Ik zou daar geweest zijn, eerste rij
Even if nobody came to your show
Zelfs als er niemand naar je show kwam

But you showed who you are, then one magical night
Maar je liet zien wie je bent, toen op een magische nacht

I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
And I thought that it would kill me, but it didn’t
En ik dacht dat het me zou doden, maar dat deed het niet
And it was so nice
En het was zo leuk
So peaceful and quiet
Zo vredig en stil
I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Het is geen liefde, het is geen haat, het is gewoon onverschilligheid
I forgot that you
Ik was vergeten dat je bestond

Sent me a clear message
Heeft me een duidelijk bericht gestuurd
Taught me some hard lessons
Leerde me wat harde lessen
I just forget what they were
Ik ben gewoon vergeten wat ze waren
It’s all just a blur
Het is allemaal maar een waas

I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
And I thought that it would kill me, but it didn’t
En ik dacht dat het me zou doden, maar dat deed het niet
And it was so nice
En het was zo leuk
So peaceful and quiet
Zo vredig en stil
I forgot that you existed
Ik was vergeten dat je bestond
I did, I did, I did
Ik deed, ik deed, ik deed
It isn’t hate, it’s just indifference
Het is geen haat, het is gewoon onverschilligheid
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Het is geen liefde, het is geen haat, het is gewoon onverschilligheid
So, yeah
Dus ja