Taylor Swift – I Think He Knows şarkı sözleri türkçe çeviri

I think he knows
Bence biliyor
His footprints on the sidewalk
Kaldırımda ayak izleri
Lead to where I can’t stop
Duramayacağım bir yere git
Go there every night
Her gece oraya git
I think he knows
Bence biliyor
His hands around a cold glass
Ellerini soğuk bir cam etrafında
Make me wanna know that
Bunu bilmek istememi sağla
Body like it’s mine
Benimki gibi vücut

He got that boyish look that I like in a man
Bir erkekte sevdiğim çocuksu bir görünüme kavuştu.
I am an architect, I’m drawing up the plans
Ben mimarım, planları hazırlıyorum
It’s like I’m 17, nobody understands
Sanki on yedi yaşındayım, kimse anlamıyor
No one understands
Kimse anlamaz

He got my heartbeat
Kalp atışımı yakaladı
Skipping down 16th Avenue
On altıncı yolda atlamak
Got that, oh, I mean
Anladım, oh, demek istediğim
Wanna see what’s under that attitude like
Bu tutumun altında ne olduğunu görmek istiyorum.
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
Ve ona söylemek zorunda değilim, sanırım biliyor
I think he knows
Bence biliyor

I think he knows
Bence biliyor
When we get all alone
Yalnız kaldığımızda
I’ll make myself at home
Kendimi evde yapacağım
And he’ll want me to stay
Kalmamı isteyecek
I think he knows
Bence biliyor
He better lock it down
Kilitlemesi daha iyi
Or I won’t stick around
Yoksa takılmayacağım
‘Cause good ones never wait (Ha)
çünkü iyi olanlar asla beklemez

He got that boyish look that I like in a man
Bir erkekte sevdiğim çocuksu bir görünüme kavuştu.
I am an architect, I’m drawing up the plans
Ben mimarım, planları hazırlıyorum
He’s so obsessed with me and, boy, I understand
Bana çok takıntılı ve oğlum anlıyorum.
Boy, I understand
Anladım oğlum

He got my heartbeat (Heartbeat)
Kalp atışımı yakaladı
Skipping down 16th Avenue
On altıncı yolda atlamak
Got that, oh, I mean (I mean)
Anladım, oh, demek istediğim
Wanna see what’s under that attitude like
bu tutumun altında ne olduğunu görmek istiyorum
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
Ve ona söylemek zorunda değilim, sanırım biliyor
I think he knows
Bence biliyor

I want you, bless my
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun

Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lirik gülüş, çivit mavisi gözler, kalçalarımda el
We can follow the sparks, I’ll drive
Kıvılcımları takip edebiliriz, ben süreceğim
Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lirik gülüş, çivit mavisi gözler, kalçalarımda el
We can follow the sparks, I’ll drive
Kıvılcımları takip edebiliriz, ben süreceğim
“So where we gonna go?”
“Peki nereye gideceğiz?”
I whisper in the dark
Karanlıkta fısıldadım
“Where we gonna go?”
“Nereye gideceğiz?”
I think he knows
Bence biliyor

He got my heartbeat (Heartbeat)
Kalp atışımı yakaladı
Skipping down 16th Avenue (Baby)
On altıncı yolda atlamak
Got that, oh, I mean (I mean)
Anladım, oh, demek istediğim
Wanna see what’s under that attitude like (Yeah)
bu tutumun altında ne olduğunu görmek istiyorum
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
Ve ona söylemek zorunda değilim, sanırım biliyor
I think he knows
Bence biliyor

I want you, bless my
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my (Oh, baby)
Seni istiyorum, korusun benim (oh, bebeğim)
I want you, bless my soul (He got my heartbeat)
Seni istiyorum, ruhum korusun (kalbimi attı)
I want you, bless my (Skipping down 16th Avenue, baby)
Seni istiyorum, korusun benim (16. caddeden aşağı atlayarak bebeğim)
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
I want you, bless my soul
Seni istiyorum canım korusun
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
Ve ona söylemek zorunda değilim, sanırım biliyor