Taylor Swift – It’s Nice To Have A Friend lời bài hát phiên âm tiếng việt

Ooh
Oh
Ooh
Oh

School bell rings, walk me home
Khi tiếng chuông tan học vang lên, chúng tôi cùng nhau về nhà.
Sidewalk chalk covered in snow
Phấn vỉa hè phủ đầy tuyết
Lost my gloves, you give me one
Mất găng tay của tôi, bạn cho tôi một cái
“Wanna hang out?” Yes, sounds like fun
“muốn đi chơi?” Vâng, nghe có vẻ vui
Video games, you pass me a note
Trò chơi điện tử, bạn đưa cho tôi một ghi chú
Sleeping in tents
Ngủ trong lều

It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn

Light pink sky up on the roof
Bầu trời màu hồng nhạt trên mái nhà.
Sun sinks down, no curfew
Có một hoàng hôn, không có giờ giới nghiêm
20 questions, we tell the truth
Hai mươi câu hỏi, chúng tôi nói sự thật
You’ve been stressed out lately, yeah, me too
gần đây bạn đã bị căng thẳng, vâng, tôi cũng vậy
Something gave you the nerve
Một cái gì đó đã cho bạn thần kinh
To touch my hand
Chạm vào tay tôi

It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn

Church bells ring, carry me home
Khi chuông nhà thờ vang lên, bạn bế tôi về nhà
Rice on the ground looks like snow
Lúa trên mặt đất trông như tuyết
Call my bluff, call you “Babe”
gọi ai đó vô tội vạ, gọi bạn là “Baby”
Have my back, yeah, every day
Có lưng của tôi, vâng, mỗi ngày
Feels like home, stay in bed
Cảm thấy như ở nhà, ở trên giường
The whole weekend
Cả cuối tuần

It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
It’s nice to have a friend (Ooh)
Thật tốt khi có một người bạn
(Ooh)
(Oh)