Taylor Swift – It’s Nice To Have A Friend Songtekst Vertaling in Nederlands

Ooh
Oh
Ooh
Oh

School bell rings, walk me home
Als de schoolbel gaat, gaan we samen naar huis
Sidewalk chalk covered in snow
Stoepkrijt is bedekt met sneeuw
Lost my gloves, you give me one
Ik ben mijn handschoenen kwijt, je geeft me er een
“Wanna hang out?” Yes, sounds like fun
“Wil je rondhangen?” Ja, klinkt leuk
Video games, you pass me a note
Videogames, je geeft me een briefje
Sleeping in tents
Slapen in tenten

It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben

Light pink sky up on the roof
De lichtroze lucht op het dak
Sun sinks down, no curfew
Er is een zonsondergang, geen avondklok
20 questions, we tell the truth
Twintig vragen, we vertellen de waarheid
You’ve been stressed out lately, yeah, me too
je bent de laatste tijd gestrest, ja ik ook
Something gave you the nerve
Iets gaf je de moed
To touch my hand
Om mijn hand aan te raken

It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben

Church bells ring, carry me home
Als de klokken luiden, breng je me naar huis
Rice on the ground looks like snow
Rijst op de grond lijkt op sneeuw
Call my bluff, call you “Babe”
bel iemand bluf, noem je “Baby”
Have my back, yeah, every day
Ja, elke dag
Feels like home, stay in bed
Voelt als thuis, blijf in bed
The whole weekend
Het hele weekend

It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
It’s nice to have a friend (Ooh)
Het is leuk om een vriend te hebben
(Ooh)
(Oh)