Taylor Swift – It’s Nice To Have A Friend Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Ooh
O
Ooh
O

School bell rings, walk me home
Kiedy dzwoni szkolny dzwonek, idziemy do domu razem
Sidewalk chalk covered in snow
Kreda chodnikowa jest pokryta śniegiem
Lost my gloves, you give me one
Zgubiłem rękawiczki, dasz mi jedną
“Wanna hang out?” Yes, sounds like fun
„chcesz się spotkać?” Tak, brzmi jak zabawa
Video games, you pass me a note
Gry wideo, przekazujesz mi notatkę
Sleeping in tents
Spanie w namiotach

It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela

Light pink sky up on the roof
Jasnoróżowe niebo na dachu
Sun sinks down, no curfew
Jest zachód słońca, nie ma godziny policyjnej
20 questions, we tell the truth
Dwadzieścia pytań mówimy prawdę
You’ve been stressed out lately, yeah, me too
ostatnio byłeś zestresowany, tak, ja też
Something gave you the nerve
Coś ci dało nerwy
To touch my hand
Dotknąć mojej ręki

It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela

Church bells ring, carry me home
Kiedy dzwonią kościelne dzwony, niesiecie mnie do domu
Rice on the ground looks like snow
Ryż na ziemi wygląda jak śnieg
Call my bluff, call you “Babe”
nazywam kogoś blefem, nazywam cię „Baby”
Have my back, yeah, every day
Mam plecy, tak, każdego dnia
Feels like home, stay in bed
Czuje się jak w domu, zostań w łóżku
The whole weekend
Cały weekend

It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
It’s nice to have a friend (Ooh)
Miło mieć przyjaciela
(Ooh)
(O)