Taylor Swift – It’s Nice To Have A Friend Text Piesne Preklad v Slovensky

Ooh
ach
Ooh
ach

School bell rings, walk me home
Keď zazvoní školský zvon, ideme spolu domov
Sidewalk chalk covered in snow
Chodník pre chodcov je pokrytý snehom
Lost my gloves, you give me one
Stratil som rukavice, daj mi jednu
“Wanna hang out?” Yes, sounds like fun
„chceš sa stretnúť?“ Áno, znie to ako zábava
Video games, you pass me a note
Videohry, dáš mi poznámku
Sleeping in tents
Spanie v stanoch

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa

Light pink sky up on the roof
Svetlo ružová obloha hore na streche
Sun sinks down, no curfew
Je tu západ slnka, žiadna zákaz vychádzania
20 questions, we tell the truth
Dvadsať otázok, hovoríme pravdu
You’ve been stressed out lately, yeah, me too
v poslednej dobe ste boli vystresovaní, áno, aj ja
Something gave you the nerve
Niečo ti dalo nervy
To touch my hand
Dotýkať sa mojej ruky

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa

Church bells ring, carry me home
Keď zazvonia zvony Cirkvi, vezmeš ma domov
Rice on the ground looks like snow
Ryža na zemi vyzerá ako sneh
Call my bluff, call you “Babe”
zavolajte niekomu blafovi, zavolajte “Baby”
Have my back, yeah, every day
Majte chrbát, áno, každý deň
Feels like home, stay in bed
Cítim sa ako doma, zostaň v posteli
The whole weekend
Celý víkend

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je pekné mať priateľa
(Ooh)
(Oh)