Taylor Swift – It’s Nice To Have A Friend Text Písně Překlad v Český

Ooh
Ach
Ooh
Ach

School bell rings, walk me home
Když zazvoní školní zvonek, jdeme domů společně
Sidewalk chalk covered in snow
Chodník křídou je pokryta sněhem
Lost my gloves, you give me one
Ztratil jsem rukavice, ty mi jednu dáš
“Wanna hang out?” Yes, sounds like fun
“chceš si pověsit?” Ano, zní to jako zábava
Video games, you pass me a note
Videohry, pošlete mi poznámku
Sleeping in tents
Spí ve stanech

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele

Light pink sky up on the roof
Světle růžová obloha na střeše
Sun sinks down, no curfew
Je západ slunce, žádná zákaz vycházení
20 questions, we tell the truth
Dvacet otázek, říkáme pravdu
You’ve been stressed out lately, yeah, me too
v poslední době jste byl zdůrazněn, ano, také já
Something gave you the nerve
Něco ti dalo nervy
To touch my hand
Dotýkat se mé ruky

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele

Church bells ring, carry me home
Když zazvoní církevní zvony, vezmi mě domů
Rice on the ground looks like snow
Rýže na zemi vypadá jako sníh
Call my bluff, call you “Babe”
zavolej někomu blaf, zavolej ti “Baby”
Have my back, yeah, every day
Mějte záda, ano, každý den
Feels like home, stay in bed
Cítím se jako doma, zůstaňte v posteli
The whole weekend
Celý víkend

It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
It’s nice to have a friend (Ooh)
Je příjemné mít přítele
(Ooh)
(Ach)