Taylor Swift – London Boy lời bài hát phiên âm tiếng việt

We can go driving in, on my scooter
Chúng ta có thể lái xe vào, trên chiếc xe tay ga của tôi
Uh, you know, just riding in London
Bạn biết đấy, tôi chỉ đi xe ở London
Alright, yeah
Được rồi

I love my hometown as much as Motown, I love SoCal
Tôi yêu quê hương của tôi nhiều như công ty âm nhạc Motown, tôi yêu Nam California
And you know I love Springsteen, faded blue jeans, Tennessee whiskey
Và bạn biết tôi yêu Springsteen, quần jean xanh nhạt, đồ uống Tennessee
But something happened, I heard him laughing
Nhưng có chuyện xảy ra, tôi nghe anh cười.
I saw the dimples first and then I heard the accent
Tôi nhìn thấy lúm đồng tiền đầu tiên và sau đó tôi nghe thấy giọng nói
They say home is where the heart is
Họ nói nhà là nơi trái tim
But that’s not where mine lives
Nhưng đó không phải là nơi tôi sống

You know I love a London boy
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London
I enjoy walking Camden Market in the afternoon
Tôi thích đi dạo ở chợ Camden vào buổi chiều
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Anh ấy thích nụ cười Mỹ của tôi, như một đứa trẻ khi mắt chúng tôi gặp nhau
Darling, I fancy you
Em yêu, anh thích em
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Đưa tôi trở lại phía bắc London, gặp tất cả những người bạn tốt nhất của anh ấy
So I guess all the rumors are true
Vì vậy, tôi đoán tất cả các tin đồn là đúng sự thật
You know I love a London boy
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London
Boy, I fancy you (Ooh)
Chàng trai, tôi thích bạn

And now I love high tea, stories from Uni, and the West End
Và bây giờ tôi yêu trà cao, những câu chuyện từ Đại học và West End
You can find me in the pub, we are watching rugby with his school friends
Bạn có thể tìm thấy tôi trong quán rượu, chúng tôi đang xem bóng bầu dục với bạn bè của anh ấy
Show me a gray sky, a rainy cab ride
Chỉ cho tôi một bầu trời xám xịt, một chuyến đi taxi mưa
Babe, don’t threaten me with a good time
Em yêu, đừng đe dọa anh.
They say home is where the heart is
Họ nói nhà là nơi trái tim
But God, I love the English
Nhưng Chúa ơi, tôi yêu tiếng Anh

You know I love a London boy, I enjoy nights in Brixton
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London, tôi thích những đêm ở Brixton
Shoreditch in the afternoon
Shoreditch vào buổi chiều
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Anh ấy thích nụ cười Mỹ của tôi, như một đứa trẻ khi mắt chúng tôi gặp nhau
Darling, I fancy you
Em yêu, anh thích em
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Đưa tôi trở lại phía bắc London, gặp tất cả những người bạn tốt nhất của anh ấy
So I guess all the rumors are true
Vì vậy, tôi đoán tất cả các tin đồn là đúng sự thật
You know I love a London boy
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London
Boy, I fancy you
Chàng trai, tôi thích bạn

So please show me Hackney
Vì vậy, hãy cho tôi xem Hackney
Doesn’t have to be Louis V up on Bond Street
Không cần phải là Louis V trên phố Bond
Just wanna be with you
Chỉ muốn ở bên bạn
Wanna be with you
muốn ở bên bạn
Stick with me, I’m your queen
Hãy gắn bó với tôi, tôi là nữ hoàng của bạn
Like a Tennessee Stella McCartney, I’m the heat
Giống như Tennessee Stella McCartney, tôi là người nóng bỏng
Just wanna be with you (Wanna be with you)
Chỉ muốn ở bên bạn
Wanna be with you (Oh)
muốn ở bên bạn

You know I love a London boy, I enjoy walking SoHo
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London, tôi thích đi dạo ở SoHo, Manhattan
Drinking in the afternoon (Yeah)
Uống vào buổi chiều (có)
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Anh ấy thích nụ cười Mỹ của tôi, như một đứa trẻ khi mắt chúng tôi gặp nhau
Darling, I fancy you (You)
Em yêu, anh thích em
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Đưa tôi trở lại phía bắc London, gặp tất cả những người bạn tốt nhất của anh ấy
So I guess all the rumors are true (Yeah)
Vì vậy, tôi đoán tất cả các tin đồn là đúng (có)
You know I love a London boy (Oh)
Bạn biết tôi yêu một chàng trai London
Boy (Oh), I fancy you (I fancy you, ooh)
Chàng trai, tôi thích bạn

So please show me Hackney
Vì vậy, hãy cho tôi xem Hackney
Doesn’t have to be, but we be up on Palm Street
Không cần phải có, nhưng chúng tôi ở trên Palm Street
Just wanna be with you
Chỉ muốn ở bên bạn
I, I, I fancy you
Tôi thích bạn
Oh whoa, oh, I
Bình tĩnh nào
Stick with me, I’m your queen
Hãy gắn bó với tôi, tôi là nữ hoàng của bạn
Like a Tennessee Stella McCartney, I’m the heat
Giống như Tennessee Stella McCartney, tôi là người nóng bỏng
Just wanna be with you (Ooh)
Chỉ muốn ở bên bạn
Wanna be with you
muốn ở bên bạn
I fancy you (Yeah), I fancy you
Tôi thích bạn (vâng), tôi thích bạn
Oh whoa, ah
Bình tĩnh nào, ah