Taylor Swift – London Boy şarkı sözleri türkçe çeviri

We can go driving in, on my scooter
Benim motorumla gidebiliriz.
Uh, you know, just riding in London
Bilirsin, sadece Londra’ya biniyorum.
Alright, yeah
Tamam, evet

I love my hometown as much as Motown, I love SoCal
Memleketimi müzik şirketi Motown kadar seviyorum, Güney Kaliforniya’yı seviyorum
And you know I love Springsteen, faded blue jeans, Tennessee whiskey
Biliyorsun Springsteen’i seviyorum, solmuş mavi kot pantolon, Tennessee içkisi
But something happened, I heard him laughing
Ama bir şey oldu, onun gülüşünü duydum
I saw the dimples first and then I heard the accent
Önce gamzeleri gördüm, sonra aksanı duydum
They say home is where the heart is
Evin kalbin olduğu yerde olduğunu söylüyorlar
But that’s not where mine lives
Ama orası benim yaşadığım yer değil

You know I love a London boy
Londralı bir çocuğu sevdiğimi biliyorsun
I enjoy walking Camden Market in the afternoon
Öğleden sonra Camden Market’te yürümeyi seviyorum
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Amerikan gülüşümden hoşlanıyor, gözlerimiz bir araya geldiğinde bir çocuk gibi
Darling, I fancy you
Sevgilim seni seviyorum
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Beni kuzey Londra’ya götürdü, en iyi arkadaşlarıyla tanıştım.
So I guess all the rumors are true
Yani tüm söylentiler doğru sanırım
You know I love a London boy
Londralı bir çocuğu sevdiğimi biliyorsun
Boy, I fancy you (Ooh)
Evlat seni seviyorum

And now I love high tea, stories from Uni, and the West End
Ve şimdi çayları, üniversitelerden hikayeleri ve batı ucunu seviyorum
You can find me in the pub, we are watching rugby with his school friends
Beni barda bulabilirsin, okul arkadaşları ile ragbi izliyoruz
Show me a gray sky, a rainy cab ride
Bana gri bir gökyüzü göster, yağmurlu bir taksi yolculuğu
Babe, don’t threaten me with a good time
Bebeğim, beni iyi bir zaman tehdit etme
They say home is where the heart is
Evin kalbin olduğu yerde olduğunu söylüyorlar
But God, I love the English
Ama tanrım, ingilizceyi seviyorum

You know I love a London boy, I enjoy nights in Brixton
Londralı bir çocuğu seviyorum, Brixton’da geceleri seviyorum.
Shoreditch in the afternoon
Öğleden sonra Shoreditch
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Amerikan gülüşümden hoşlanıyor, gözlerimiz bir araya geldiğinde bir çocuk gibi
Darling, I fancy you
Sevgilim seni seviyorum
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Beni kuzey Londra’ya götürdü, en iyi arkadaşlarıyla tanıştım.
So I guess all the rumors are true
Yani tüm söylentiler doğru sanırım
You know I love a London boy
Londralı bir çocuğu sevdiğimi biliyorsun
Boy, I fancy you
Evlat seni seviyorum

So please show me Hackney
O yüzden lütfen bana Hackney’i göster
Doesn’t have to be Louis V up on Bond Street
Bond Caddesi’nde Louis V olmak zorunda değil
Just wanna be with you
Sadece seninle olmak istiyorum
Wanna be with you
seninle olmak istiyorum
Stick with me, I’m your queen
Benimle kal, ben senin kraliçenim
Like a Tennessee Stella McCartney, I’m the heat
Tennessee Stella McCartney gibi ben de ateşim
Just wanna be with you (Wanna be with you)
Sadece seninle olmak istiyorum
Wanna be with you (Oh)
seninle olmak istiyorum

You know I love a London boy, I enjoy walking SoHo
Biliyorsun Londra’lı bir çocuğu seviyorum. SoHo, Manhattan’da yürümeyi seviyorum.
Drinking in the afternoon (Yeah)
Öğleden sonra içmek (evet)
He likes my American smile, like a child when our eyes meet
Amerikan gülüşümden hoşlanıyor, gözlerimiz bir araya geldiğinde bir çocuk gibi
Darling, I fancy you (You)
Sevgilim seni seviyorum
Took me back to Highgate, met all of his best mates
Beni kuzey Londra’ya götürdü, en iyi arkadaşlarıyla tanıştım.
So I guess all the rumors are true (Yeah)
Yani tüm söylentiler doğru sanırım (evet)
You know I love a London boy (Oh)
Londralı bir çocuğu sevdiğimi biliyorsun
Boy (Oh), I fancy you (I fancy you, ooh)
Evlat seni seviyorum

So please show me Hackney
O yüzden lütfen bana Hackney’i göster
Doesn’t have to be, but we be up on Palm Street
Öyle olmak zorunda değiliz ama Palm Street’te olacağız.
Just wanna be with you
Sadece seninle olmak istiyorum
I, I, I fancy you
Seni seviyorum
Oh whoa, oh, I
Sakin ol, ah
Stick with me, I’m your queen
Benimle kal, ben senin kraliçenim
Like a Tennessee Stella McCartney, I’m the heat
Tennessee Stella McCartney gibi ben de ateşim
Just wanna be with you (Ooh)
Sadece seninle olmak istiyorum
Wanna be with you
seninle olmak istiyorum
I fancy you (Yeah), I fancy you
Seni seviyorum (evet), seni seviyorum
Oh whoa, ah
Sakin ol ah